• 8
 • 7
 • 5
 • 4
 • 1
 • 6
 • 3
 • 10
 • 9

Legutóbbi cikkek
Címkefelhő
Mária (1), Mátraverebély-Szentkút (7), Somoskőújfalu (4), Zagyvapálfalva (2), advent (17), biblia (3), bál (3), család (3), egyházmegye (1), ferences (1), ferencesek (2), hit (8), házasság (3), húsvét (5), ifjúság (31), iskola (1), karácsony (6), keresztút (6), kálvária (6), káplán (1), lelkigyakorlat (5), nagyböjt (22), nagyhét (1), orgona (12), pingpong (4), pápa (18), református (1), szolgálat (1), trilógia (2), tábor (5), zarándoklat (26), zene (1), zsinat (1), életige (40),

Diadal című film megtekinthető Salgótarjánban

Bővebben

Mikor és hova mehetünk szentmisére avagy miséink sakktáblája

... / ... / 2014-00-00-Mise-idopontok-a-10-helyen.jpg (normál)2014. november 8. 

Egy kicsit segíteni szeretnénk,  hogy a hozzánk tartozó miséző helyeken mikor és hol van szentmise.

A jó Isten mindegyikünk számára elkészíti lakomáját és szeretettel hív és vár Bennünket!

A szentmiséről pár gondolat Egyházunk tanításából. Olvassuk figyelemmel.

A II. vatikáni zsinat határozatai közt olvassuk: A vasárnap, vagyis az Úr napja a legősibb ünnepnap. Ezt kell a legnagyobb nyomatékkal a hívek vallásos gyakorlatába ajánlani, és azon kell lenni, hogy egyúttal ez legyen az öröm napja és minden munkától való szünet napja! Ezen a napon kötelesek a Krisztusban hívők összejönni, hogy Isten igéjének meghallgatásával és az Eucharisztiának vételével megemlékezzenek az Úr Jézus szenvedéséről, feltámadásáról, így hálát adjanak Istennek, aki őket újjászülte az élő reményben, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által!” (Liturgikus rendelkezés 106.) Ezt fejezte ki az első század tanítása is a szentmiséről, amelyet a Didache (A tizenkét apostol tanítása) című könyv őrzött meg számunkra: „Az Úr napján jöjjetek össze, törjétek meg a kenyeret és ünnepeljétek meg az Eucharisztiát; előbb azonban valljátok meg a ti bűneiteket, hogy így áldozatotok szent legyen. Senki olyan ne találtassék közöttetek, akinek társával viszálya van, és még ki nem békült vele, hogy be ne szennyezze a ti áldozatotokat. Mert így hangzik az Úr szava: Mindenhol és mindenkor tiszta áldozatot hozzatok nekem, mert én vagyok a nagy Király, mondá az Úr, és csodálatos az én nevem a népek között!” (Mal 1.11.14). (Did. XIV.1–3.)

 

Bővebben

Halottak napjára - Nagyon megtetszett és most megosztom veletek: Sándor József írását

... / ... / 2014-11-02-halottak_napja.jpg (erdeti)2014. november 01.

Elhull a virág, eliramlik az élet

Igaza lehet Illyés Gyulának: Petőfinek ez a verssora talán a legszebb a magyar költészetben. Gyermekkorunkban olyan lassan telnek az órák, hosszú szép nyarakra emlékezünk vissza. Deresedő fejjel aztán minden olyan pillanatnyinak tűnik az életünkben. Akarva-akaratlanul egyre gyakrabban mélyülünk el napi imánkban, amikor így fohászkodunk:… halálunk óráján. Ámen.

Nagymamámat látom magam előtt. Még a kiegyezés évében született, Csíkból menekült családjával a maradék magyar földre, küzdelmekben, nélkülözésekben bővelkedett élete. Soha, egyetlen szóval sem panaszkodott. Amikor felidézem őt, két képet látok magam előtt.

 

Bővebben

Mindenszentek ünnepe - nem az ijesztgetés ideje

... / ... / 2014-11-01-mindenszentek.jpg (erdeti)2014. október 30.

Az ünnep rövid története:

 

Mai formájában is több, mint ezeréves ünnep ez, eredetében és jelentésében pedig visszamegy az első keresztény századokra.

Minden nép mindenkor tiszteletben tartotta nagyjait és elődjeit. A hajdani rómaiaknál az ünneplés és tisztelet legnagyobb foka volt, hogy őseiknek és hőseiknek isteni és félisteni címeket adományoztak, akiknek aztán szobrot emeltek, esetleg szentélyt állítottak fel. Marcus Agrippa az összes istenek tiszteletére templomot építtetett Kr.e. 27-ben, s a felépült szentélyt Pantheonnak nevezték el. Itt mutattak be áldozatot az összes istenek tiszteletére.

A keresztények természetesen csak az egy igaz Istent imádták, s távol tartották magukat a bálványimádó szokásoktól. Ezért többen életükkel fizettek. Sok ezren haltak meg hitükért csak Róma városában, az első századokban. A vértanúkat az élők hősöknek tartották, és tisztelték őket. Elsősorban ők voltak méltók a feltámadt Krisztust, az égi Bárányt kísérni a mennyei Jeruzsálemben, hiszen ők vértanúhalálukban, véres életáldozatukban lettek Krisztushoz hasonlóvá. Ünnepük, az összes mártírok ünnepe a húsvéti időszakban volt, a húsvét utáni pénteken. (Péntek Jézus szenvedésének és halálának a napja!) IV. Bonifác pápa 610. május 13-án keresztény templommá szentelte fel a Pantheont, a keresztény mártírok tiszteletére, ,,Sancta Maria ad Martyres'' címmel. IV. Gergely pápa (827-844) helyezte át az ünnepet november 1-jére, amely lassanként az összes szentek ünnepévé vált.

 

Bővebben

Szeretettel várunk Benneteket!

2014. október 27.

... / ... / 2014-10-31-Meghivo-Bibliara-es-felnott-hittanra.jpg (normál)

Bővebben

Szeretettel hívunk Benneteket!

2014. október 25.

... / ... / 2014-10-31-Mariat-dicserni-hivek-jojjetek.jpg (normál)

Bővebben

2014. október 12. a somosi templom búcsúnapja és megemlékezés elhunytjainkról

... / ... / 2014-10-12-Bucsu-megemlekezes.JPG (normál)2014. október 15.

Varga András plébános a képviselőtestület tagjai javaslatára a templom búcsú napján megemlékezett a falu a 100 éve kezdődött I. Világháborúban falu elesettjeiről, valamint a 70 éve a faluból deportált zsidó testvéreinkről és a 70 évvel ezelőtt levő bombatámadás áldozatairól.

A bevezetőben idézte Ferenc pápánk szavait, aminek ez volt a címe: „Ez a sírás órája” –

Ugyanis Ferenc pápa 2014. szeptember 13-án, szombaton délelőtt tíz órakor a goríciai Redipugliában található katonai emlékhelyen szentmisét mutatott be valamennyi háború áldozatáért. Homíliáját teljes terjedelmében közöljük (Magyar Kurír) a Vatikáni Rádió nyomán.

 

A képeket Farkas Imre testvérünk készítette. Itt láthatók!

Bővebben

Taizé imaóra eseményéről kis ízelítő

... / ... / 2014-10-11-Taizei-imaora.JPG (normál)2014. október 14.

 

A zajos városunkból majd 60 testvérünk úgy döntött, hogy helyet adnak életükben ezen az estén a csendnek, a meditatív éneklésnek és imának.

Márk 4,21-29 levő részből hallhattuk.

A lámpás.

21Ezután így folytatta: „Vajon azért gyújtanak lámpát, hogy a véka vagy az ágy alá rejtsék? Nem azért, hogy a lámpatartóra tegyék? 22Mert nincs elrejtve semmi, amire fény ne derülne, és nincs titok, amely nyilvánosságra ne jutna. 23Akinek van füle a hallásra, hallja meg!”

A mérték.

24Azután így szólt: „Figyeljetek arra, amit hallotok! Amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is, sőt adnak is hozzá. 25Mert akinek van, még kap hozzá, akinek pedig nincs, amije van, azt is elveszik tőle.”

A növekvő vetés.

26Azután ezt mondta: „Isten országa olyan, mint az az ember, aki magot vet a földbe. 27Utána, akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökik, maga sem tudja hogyan. 28A föld magától terem, először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. 29Mikor a termés beérik, rögtön fogja a sarlót, mert itt az aratás.”

A képek az eseményről csendesen, de beszélnek. Nézzétek meg!

Bővebben

Taizé imaóra 2014. október 11-én 18.30-kor Főplébánia templomában

... / ... / 2014-10-11-Taizei-imaora.jpg (normál)2014. október 6.

Amikor szavakkal igyekezzük kifejezni Istennel való közösségünket, hamarosan lehetőségeink határaiba ütközünk. De szívünk mélyén, a Szentlélek által, Krisztus imádkozik, sokkal inkább, mintsem azt gondolnánk.

Bár Isten szüntelenül próbál bennünket megszólítani, soha nem akar semmit ránk erőszakolni. Isten szava sokszor szelíd fuvallatként, a csöndben szól hozzánk. Amikor csöndesen időzünk Isten jelenlétében, nyitottan a Szentlélek előtt, ez az elcsöndesedés már maga imádság.

Az elmélkedéshez vezető út nem az , hogy különböző módszereket alkalmazva próbáljuk megteremteni a belső csöndet, amely ürességet eredményez. Inkább gyermeki bizalommal hagyjuk Krisztust imádkozni bennünk, és egy napon fölfedezzük: szívünk legmélyén ott lakozik.

 

Jézus Krisztus, eljössz, hogy átváltoztass és Isten képmására formálj minket. Fényeddel ragyogd be sötétségünket!

Krisztus, belső világosság, ismered szomjúságunkat, vezess minket az Evangélium forrásához!

Krisztus, világ világossága, megvilágítasz minden embert. Add, hogy mindenkiben fölismerhessünk téged!

Krisztus, szegények barátja, adj nekünk egyszerű szívet, hogy örömmel befogadhassunk téged!

Szelíd és alázatos szívű Jézus, újítsd meg bennünk a gyermekség lelkületét.

Krisztus, elküldöd Egyházadat, hogy előkészítse utadat a világban, nyisd meg Országod kapuit minden ember előtt!

Audiovizuális beszámoló a 2011-ben történ eseményről....

Bővebben

Az élet igéje - 2014. október

Címkék: életige.

2014. október 2.

... / ... / kenyer.jpg (normál)„Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön nem fog éhezni, és aki bennem hisz sohasem szomjazik meg.” (Jn 6,35)

János leírja evangéliumában, hogy Jézus a kenyérszaporítás után, Kafarnaumban tartott nagy beszédében többek között ezt is mondta: „Ne azért az eledelért fáradozzatok, mely veszendő, hanem azért az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet majd az Emberfia ad nektek.”[1]

Hallgatói számára egyértelmű, hogy a mannára utal, s ez egyben a „második” mannára való várakozást is jelenti, mely a Megváltó eljövetelekor száll majd alá a mennyből.

Nem sokkal ezután, ugyanebben a beszédben Jézus úgy mutatkozik be a tömegnek – mely még nem érti Őt –, hogy Ő maga a mennyből alászállott igazi kenyér, s ezt a hitünkkel kell elfogadnunk:

„Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön nem fog éhezni, és aki bennem hisz sohasem szomjazik meg.”

Bővebben

Nagymarosi ifjúsági találkozó 2014. október 4.

... / ... / 2014-10-04-Nagy-marosi-plakat.jpg (normál)2014. szeptember 24.

Részesedhetünk belőle!

Nagymarosi ifjúsági találkozó október 4-én lesz. Mottója: „Engedelmeskedjetek egymásnak!” Ef 5,21 Megfelelő jelentkező létszám esetén külön busszal megyünk. Akik jönnének, a sekrestyében kell jelentkezni. Az útiköltség 1.500-Ft. Jelentkezéskor 700-Ft kell befizetni.

A TALÁLKOZÓ OKTÓBER 4-ÉN, SZOMBATON
reggel 9 órakor kezdődik

Főbb programpontjaink:

 • 9.00 közös reggeli ima - a Káposztásmegyeri Plébánia ifjúsági csoportjának vezetésével - (Plébániakert)
 • 10.00 előadás - Kajtár Edvárd atya, a Központi Szeminárium lelkivezetője - (Plébániakert)
 • 11.00 fakultációk
  • Beszélgetés a főelőadóval - (Művelődési Ház)
  • Keresők - Kerényi Lajos SchP - (Nagytemplom)
  • Engedelmesség a házasságban - Egy nagymarosi házaspár
  • Biblikus fakultáció - Radnóti Mária szociális testvér - (Református templom)
  • Élő Könyvtár és Meghallgat-lak sátor - (Napközi)
  • Kérdezz-felelek - Brückner Ákos Előd OCist, Somogyi Sándor, Várnai Péter atyák - (Kálvária)
  • Csendes szentségimádás - (altemplom)
  • Kiscsoportos beszélgetések - (Duna-part)
 • 13.00 ebédszünet - idő a személyes találkozásokra
 • 14.00 szentségimádás - a nagymarosi ifjúsági közösségek közreműködésével - (plébániakert)
 • 15.00 szünet
 • 15.30 énekpróba a szentmisére
 • 16.00 szentmise - főcelebráns: Bosák Nándor debrecen-nyíregyházi megyéspüspök - (Plébániakert)
 • 18.00 közös éneklés - Sillye Jenő

 

Nagymarosi Levél
minden Krisztust kereső közösségnek
2014 őszén

„Engedelmeskedjetek egymásnak!” (Ef 5,21)

Kedves Testvérem!

Az engedelmesség a más emberekkel való együttélésünkhöz, de végső soron hívő létünk lényegéhez is tartozik. Hinni azt jelenti, hogy engedelmeskedünk Istennek, rábízzuk magunkat, de ezt az „önmagunkat kiszolgáltató bizalmat” az emberekkel is meg kell élnünk.

Miért engedelmeskedjem?

Bővebben

Tranzitus a Szent József templomban a szentmise után


... / ... / 2014-10-03-Tranzitus-es-szentmisere-meghivo.jpg (normál)2014. szeptember 23.

 A ferences rend alapítója 1226. október 3-án, az assisi Porciunkulában adta vissza lelkét a Teremtőnek. A ferencesek azóta a világ minden részén megemlékeznek Szent Ferenc tranzitusáról, vagyis az átköltözéséről a földi életből a mennyei hazába. A szép és ősi tranzitus szertartását október 3-án vagy 4-én este tartják.

 

A liturgia központi eleme a 141. zsoltár, amit a szerzetesek a szent halálakor énekeltek. Annál a sornál, amelyiknél a szent meghalt, a közösség tagjai letérdelnek, a templom elsötétül, majd a zsoltár végén kitárt karral csendes imádság következik. S végül a közösség vezetőjének ünnepélyes áldása zárja.

Bővebben

A megújult tér átadása és a Nógrád Megye Egyházi Kórusainak VII. Találkozója

... / ... / 2014-09-20--Megujult-ter-atadasa.jpg (normál)2014. szeptember 21.

A Szent József Plébániatemplom Salgótarján meghatározó műemlék jellegű épülete, amelyet a hozzátartozó rendházzal - 1934 és 1936 között - Szontágh Pál tervei alapján - a ferences rend építtetett. Bár a rendház már nem működik, a templom a mai napig betölti egyházi és közösségszervező funkcióját, amellyel nagymértékben hozzájárul a környező acélgyári városrész leszakadásának mérsékléséhez, ill. az itt nagy számban élő, hátrányos helyzetű réteg társadalmi felzárkózásához.

 Előbb elmondottak miatt is nagyon fontos volt, hogy ez a város szempontjából fontos feladattal bíró, impozáns épület méltó környezetet kapjon.

 Külön öröm, hogy a mostanra elkészült tér első alkalommal egy jelentős hagyományokkal bíró rendezvény, a Nógrád Megye Egyházi Kórusok Találkozója megnyitójának adhat otthont.

 Így nemcsak a materiális anyag megújulásának örülhetünk, de a lélek is szárnyra kaphat.

A tér átadását és megáldását követően hetedik alakalommal került megrendezésre a Nógrád Megyei Egyházi Kórusok találkozója a Szent József templomban.

Szent Ágoston püspök mondja, hogy aki énekel, kétszeresen imádkozik. Ezen a közös ünnepünkön átélhettük, hogy egy-egy egyházközség kórusa mennyire lelkesen végzi ezt a szolgálatot, az istendicséret szolgálatát. Nagy öröm volt számunkra, hogy a klasszikus egyházzene minden területéről hallhattunk műveket felcsendülni, melyekkel egyben megemlékeztünk Werner Alajos atyáról, aki sokat tett a magyar egyházzene fejlődéséért.

Köszönet minden karvezetőnek, kórustagnak a sok munkáért, gyakorlásért. Adja Isten, hogy egykor mindnyájan Szent Cecília társaságában dicsérhessük Istent. 

Az eseményekről a képek itt láthatók. A képeket készítette Gyurkó Péter, Diósi János, Kovács András és Varga András.

Bővebben

A templom előtti tér átadása és a Nógrád megye Egyházi Kórusainak VII. Találkozójának megnyitója

2014. szeptember 18.

 ... / ... / 2014-09-20-A4-es-meghivvo-plakat.jpg (normál)

Bővebben

Keresztutunkat végigjártunk a jó Isten áldásával

Címkék: keresztút.

... / ... / 2014-09-13--A-Barlang-Keresztut-a-Kalvarian.JPG (normál)2014. szeptember 18.

2014. Szeptember 13.-án este újra gyülekeztünk a Feltámadás barlangnál, hogy Krisztust követve a keresztutat járjuk. Az négy napon át tartó sűrű esővel készítette elő számunkra az utat, hogy jól csússzon. A sok eső és a szomorú idő, megijesztett sokakat, de így is körülbelül 30-an gyűltünk össze, hogy együtt imádkozzunk. Keresztúti imádságunk központi gondolata az irgalmasság volt. Jó volt újra felidézni magunkban, hogy Isten irgalma mennyire fontos és szükséges az életünkben. Hálát adtunk Istennek, hogy a keresztút ideje alatt nem esett az eső. Előtte és utána is áztatta földünket, csak arra az időre hagyta abba, amíg imádkoztunk. Köszönöm mindenkinek aki eljött és köszönöm azoknak is akik otthonról kísértek Bennünket imádságainkkal.

A képek itt láthatók.

Bővebben

Beszámoló a Szentkúti zarándoklatunkról

... / ... / 2014-09-08-Szentkuton.JPG (normál)2014. szeptember 9.

A hagyományoknak megfelelően (már 8.-szor) szeptember 8-án Kisboldogasszony ünnepén útra keltek egyházközségeink. Voltak akik busszal, s mások biciklivel. Az arány 40:1-hez volt. A biciklis zarándokok száma 4 fő volt. Ebből következtethetünk, hogy a buszosok nagyon sokan voltak

 

Kisboldogasszony napján, szeptember 8-án Udvardy György pécsi püspök tartott katekézist a személy méltóságáról. Szintén a pécsi megyéspüspök volt a főcelebránsa a 11 órakor kezdődő ünnepi szentmisének. A szabadtéri oltár előtti teret megtöltötték a zarándokok.

 Szűz Mária születésének ünnepén Udvardy György püspök felidézte azokat a kérdéseket, amelyek egy kisgyermek születésekor felmerülnek az emberekben: „Kire hasonlít a gyermek?”, „Mi lesz belőle?” Találgatunk, hiszen fontos, mit kap az ember az életével együtt, és az is fontos, mit adhat majd másoknak, illetve békességben él-e majd, tud-e majd boldogulni.

 

A cikk forrása: Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír

Képek: Faragó Zoltán, Szabó Csaba, Varga András

 

Bővebben

Dr. Kránitz Mihály atya tartotta a Főplébánia templom búcsú miséjét

... / ... / 2014-09-07-Tmp-bucsunk.JPG (erdeti)2014. szeptember 8.

 

Az elmúlt évben Gonda Imre gyémánt misés atya celebrálta ünnepi szentmisénket. A mise végén gyémántmisés áldásban részesültünk.

Ebben az évben Dr. Kránitz Mihály teológiai professzor jött és ezüstmisés áldásban gazdagodhattunk. Köszöntő szavaimban említettem, hogy már több mint 30 évvel ezelőtt találkoztunk és jó ismerősök lettünk egymásnak, ami kapcsolat barátivá vált.

Mihály atya megemlékezett Dr. Gordos Gáspár ferences teológiai tanár atyáról, aki Nógrád megye szülötte. Sokat segített neki hivatásában és a Szentírás szeretetében. Ferences atya testvére itt lakik Salgótarjánban, akivel a mise után a gondviselés jóvoltából találkozott az atya és édesanyja is.

Az ünnepi szentmise után jó kedvvel és örömmel kínáltuk meg egymást finom süteménnyel és kedves szóval. Isten áldotta kegyelemben tölthettünk együtt e kis időt!

A képek ismét Dr. Márkus László jóvoltából láthatók honlapunkon. Köszönet érte!

Bővebben

Egyik legnagyobb gondunk: Ferenc pápa tanítása

Címkék: pápa.

2014. augusztus  6.

Érdemes meghallgatni, ha nincs időd olvasdd el!

Bővebben

Keresztút a megújult Kálvárián 2014. szeptember 13-án szombaton

2014. szeptember 2.

... / ... / 2014-09-13-Gyer-kerut-Kalvarian.jpg (normál)

Bővebben

Veni Sancte - Jöjj el Szentlélek Úristen!

... / ... / 2014-08-31-Veni-Sancte-.jpg (normál)2014. szeptember 1.

Elközdődött ismét az iskola, mert befejeződött a nyári vakáció. Az ünnepi szentmisén együtt kértük imádsággal és jó kedvvel Istenünket.

Mennyei Atyánk, most  a tanév kezdetén is mellettünk vagy és mi is Veled akarjuk kezdeni az új tanévben tanúlásunkat.
Köszönjük a vakáció örömeit, de köszönjük azt is, hogy új ismeretekkel gazdagodhattunk. Sarkallj minket szorgalomra, hogy a Szentlélek által a tudás közelebb vezessen ne csak földi boldogulásunkhoz, hanem Tehozzád is, Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.

Hajrá! Mindent bele, s megvan az eredémye!

A képek itt láthatók! Köszönet Dr. Márkus Lászlónak és a kis fotós inasnak.

Bővebben
Római Katolikus Főplébánia, Salgótarján
Római Katolikus Főplébánia, Salgótarján © 2010. - Minden jog fenntartva! A weboldal fejlesztés alatt áll.
A weboldalon szereplő képek és információk tájékoztató jellegűek.
Tárhely, honlapkészítés, rendszergazda.