• 3
 • 4
 • 1
 • 5
 • 9
 • 8
 • 7
 • 10
 • 6

Legközelebbi misék

 • Kedd délutáni mise
  Zagyvaróna
  kedd 16:00
 • Szerda reggeli mise
  Szent József Plébánia Acélgyári út 1.
  szerda 07:00
 • Csütörtök reggeli mise
  Szent József Plébánia Acélgyári út 1.
  csütörtök 07:00
 • Csütörtök esti mise
  Salgótarján Főplébánia Rákóczi út 24.
  csütörtök 17:30
 • Péntek reggeli mise
  Szent József Plébánia Acélgyári út 1.
  péntek 07:00
 • Péntek esti mise
  Somoskőújfalu
  péntek 17:30
 • Szombat reggeli mise
  Salgótarján Főplébánia Rákóczi út 24.
  szombat 07:00
 • Szombat előesti mise
  Forgáchi kápolna Forgách A. u. 93.
  szombat 13:30
 • Szombat előesti mise
  Rónafalu
  szombat 15:30
 • Szombat előesti mise
  Szent József Plébánia Acélgyári út 1.
  szombat 17:30

További misék...

Legutóbbi cikkek
Címkefelhő
Karancs (1), Mária (1), Mátraverebély-Szentkút (7), Somoskőújfalu (4), Zagyvapálfalva (2), advent (17), biblia (3), bál (3), család (3), egyházmegye (1), ferences (1), ferencesek (2), hit (8), házasság (3), húsvét (5), ifjúság (31), iskola (1), karácsony (6), keresztút (6), kálvária (6), káplán (1), lelkigyakorlat (5), nagyböjt (22), nagyhét (1), orgona (12), pingpong (4), pápa (18), református (1), szolgálat (1), trilógia (2), tábor (5), zarándoklat (27), zene (1), zsinat (1), életige (40),

Pár gondolat és kép a jótékonysági koncertről

IMG_0005.JPG2016. szeptember 18.

A Szent József templomban szeptember 17-én a szentmisét követően 18.30 kezdettel jótkonysági koncertet tartottak a Főplébánia templom tetőszerkezetének felújítására.

Varga András plébános köszöntötte az egybegyűlteket a következő gondolatokkal.

"Morvai Máté másfél hónappal ezelőtt megkeresett, hogy hallottak a Főplébánia templom felújításáról. Ezt a nagy munkát szeretnék támogatni egy jótékonysági koncerttel.
Ezen felajánlásnak nagyon megörültem és nagy örömmel fogadtam magam és a közösség nevében.
A szót tett követte, hamarosan elkészült a plakát és az információs csatornákon keresztül eljutattuk az emberekhez.

S mindjárt az elején szeretném kifejezni hálámat:

Köszönet a jótékonysági koncertet tartó Salgótarjáni Doráti Kamarazenekarnak és a művészeti vezetőnek Torják Vilmosnak, és a közreműködőknek Magyar Szilvia énekművésznek és Szabó Istvánnénak zongora játékáért, nagylelkű felajánlásukért és muzsikálásukért.
S nem utolsó sorban minden kedves testvérünknek, akik részt vesznek a koncerten és támogatják a templomunk tetőszerkezetének felújítási munkáit adományukkal.

 Egy nappal a jótékonysági koncert előtt olvastam Kis Szent Teréz breviáriumában (2016-09-16).

„Úgy képzelem el, hogy a lelkem szabad terület, s kérem a Szent Szüzet, vigye el onnan azokat az omladékokat, amelyek megakadályozhatnák abban, hogy szabad legyen, azután könyörgök, hogy Ő maga üssön fel  rajta egy nagy sátrat, olyat, amely méltó az Éghez, hogy ékesítse fel saját díszeivel, s meghívom az összes Angyalokat és Szenteket, hogy adjanak nagyszerű hangversenyt.”

 Hát hallgassuk!”

Nagy örömmel fogadta a közönség a gyönyörű énekeket, zongorajátékot és a Doráti Kamarazenekar muzsikálását.

A végén Kiss Balázs az egyházközség világi elnöke köszönte meg a közreműködőknek felajánlásukat és az érdeklődők jelenlétét.

A koncertről a képek itt láthatók!


Keresztút a Kálvárián 2016. szeptember 13.

K77.JPG2016. szeptember 15.

Abban a hitben és reményben gyűltünk össze, hogy lélekben Krisztus után induljunk azon a keresztúton, mely nem a vesztőhelyen és nem a sötét sírban, hanem a feltámadás
hajnalában ér véget és teljesedik be. Az embert rajongásig szerető Isten alászállása ez, leereszkedés a porig, az elesettségig, a fájdalom és a bűn magányáig, egészen a vaksötét sírig, hogy onnan támadjon fel, magával
emelve elnehezült szívünket, eltorzult lelkünknek pedig visszaadva istengyermeki tisztaságát és méltóságát.

  „Irgalmasságot akarok, és nem áldozatot” (Mt 9,13) – mondja Jézus a farizeusoknak. Mégis ő lesz az áldozat, a feláldozott Örök Irgalom, aki értünk szenvedett, nekünk példát hagyva, hogy nyomába lépjünk. (V.ö. 1Pt 2,21) Fedezzük fel az Atya irgalmasságának mélységét, aki mindenkit elfogad és mindenki elé személyesen megy. Ő az, aki keres minket! Ő az, aki elénk jön! (Ferenc pápa) Krisztust
követve, az irgalmasság útját járva, találjunk haza az Atyai házba.

A képek itt láthatók! Készítették Andrásfalvi-Faragó Zoltán és Varga András.


Főplébánia templom búcsúi szentmiséje

IMG_0207_1.JPG2016. szeptember 11.

Kisboldogasszony-napi búcsú a salgótarjáni főplébánián

 

Szeptember 11-én, vasárnap templombúcsúi szentmisét tartottak a templom titulusának, Kisboldogasszonynak az ünnepén a salgótarjáni Főplébánia-templomban. Az ünnep napján, szeptember 8-án egyházközségi zarándoklaton vettek részt a hívek, melyen Varga András esperes-plébános atya, valamint a két káplán atya: Kantár Norbert és Kiss Dávid atyák vezetésével Mátraverebély-Szentkútra zarándokoltak.

 A vasárnapi templombúcsúi szentmisét Hlédik László atya, a templom korábbi káplánja mutatta be, aki ebben az esztendőben ünnepelte pappá szentelésének és első kápláni helyére, Salgótarjánba kerülésének 20. évfordulóját. Jelenleg a felvidéki Palást plébánosa, immáron 8 éve. Az atya a szentmise elején köszöntő szavaiban felidézte a két legendás atyát: dr. Lébényi Antalt és dr. Veres Barnát, akiktől nagyon sokat tanult, szép szavakkal méltatta őket, valamint a szentmise imáiba foglalta mindazokat, akik már nem lehetnek velünk, de életük során sokat tettek a templomért az elmúlt években.


Kisboldogasszony búcsú Szentkúton 2016.09.08

009KBA.JPG2016. szeptember 09.

 

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén Bernard Bober kassai érsek mutatott be szentmisét a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen. A szabadtéri oltár előtti tér megtelt zarándokokkal.

Reggel nyolc órától gyülekeztek a zarándokok az ország minden tájáról, hogy együtt ünnepeljék Mária születését. A rózsafüzér imádkozását követően Tamás Gábor OFM katekézisét hallgatták meg, majd 11 órakor kezdetét vette az ünnepi szentmise.

Kálmán Peregrin kegyhelyigazgató köszöntötte a kassai érseket és a zarándokokat, majd megemlékezett a kassai vértanúkról, akiknek ereklyéit a mátraverebély-szentkúti kegyhely szabadtéri oltára is őrzi.

Bober érsek anyanyelvén köszöntötte a híveket, és kifejezte örömét, hogy immár második alkalommal lehet jelen a Mária-kegyhelyen. A kassaiak üdvözletét közvetítette, akik tegnap tartották vértanúik ünnepét.


A "KÖR" a Karancson Dávid atyával

001.JPG2016. augusztus 31.

           

 

Hétfőn délelőtt indult útnak egy kisebb baráti „KÖR” nagy lelkesedéssel Somoskőújfaluról, hogy megmássza a Karancs hegyet. Fent a hegyen két lakoma várt minket. Lelkünket Krisztus táplálta, testünket pedig a frissen sütött finomságok. Az ebéd utáni pihenőt követte a kilátóhoz való séta. Néhány bátor önkéntest hátrahagytunk a hegyen, akik kint töltötték az éjszakát a kilátónál. Még a nyár lezárása előtt jólesett egy kicsit kimozdulni, és együtt lenni. Csak így tovább. Szeretném, ha megismertetnétek továbbiakban is az itt látható csodákkal!  Dávid atya

A képek itt láthatók!

 


GYERTYÁS KERESZTÚT A KÁLVÁRIÁN 2016.09.13

2016. augusztus 30.

2016-09-13-Gyer-kerut-Kalvarian.jpg


Kiállítás megnyitó a szentmise előtt, majd Völgyvárosi Orgonaszó.

11.JPG2016. augusztus 30.

Erős vár a mi Istenünk! Áldás békesség! Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Tisztelt Zenebarátok, Kedves Testvérek!

Úgy hiszem, ez a helyes megszólítás, hiszen aki az AKKORD szót látja, vagy hallja rögtön a zenére gondol.

Rendhagyó kiállítás megnyitására kaptam fölkérést. Az első pillanatban az jutott az eszembe: hogy kerül a csizma az asztalra? Egy szakrális térben egy világi egyesület kiállítása sőt mi több még engem kérnek fel, hogy megnyissam?!

Amikor megtudtam a részleteket, mindjárt változott a véleményem.

Általában mi jut eszünkbe egy muzsikus csapatról? A szórakozás, egy szép, hasznos és kellemes időtöltés.

Az idén 35 éves AKKORD Fúvós Kisegyüttes azonban nem csak szórakoztat, hanem szolgál is.

 


Veni Sancte - Jöjj el Szentlélek Úristen!

2016. augusztus 28.

2016-09-04-Veni-Sancte.jpg


Betegek kenetének ünnepélyes felvétele a Főplébánia templomában

09.JPG2016. augusztus 28.

Kedves Testvéreim!

 

            A betegség a következő módon határozható meg: „Az egészség hiánya, az élő szervezetnek az az állapota, melyben az életfolyamatok eltérnek a normálistól, egyensúlyuk megbomlik, súlyosabb esetben végleg megszűnik, ami a halálhoz vezet.”(M. Kat. Lexikon, 807.) Mikor érzékeljük az egyensúlyvesztést, akkor rendszerint orvoshoz megyünk, aki a tünetek alapján előírja a gyógyulást elősegítő kezelést. A legtöbb esetben ez a testet gyógyítja. Az ember azonban nemcsak test, hanem lélek is. Az ember teste és lelke elválaszthatatlan a földi élet alatt. Belső világunk a testünkön által fejeződik ki. Amikor vidámak vagyunk örömtelien járunk, mosolygunk és szinte lebegünk. A szomorú ember meggörnyed, könny folyik a szeméből, arca tükrözi belső fájdalmát.


A Szent Jobb előtt ünnepelte tíz éves jubileumát Mátraverebély-Szentkút

31.JPG2016. augusztus 14.

A Szent Jobb előtt ünnepelte tíz éves jubileumát Mátraverebély-Szentkút

Mátraverebély-Szentkút nemzeti kegyhellyé nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepelték augusztus 13-án, a kegyhely főbúcsúján. A katekézisben Udvardy György püspök az irgalmasság testi cselekedeteiről beszélt. A hálaadó szentmisét Erdő Péter bíboros mutatta be.

 

Mátraverebély-Szentkút nemzeti kegyhellyé nyilvánításának 10. évfordulóján 1939 óta első alkalommal köszönthették Nógrád megyében államalapító királyunk relikviáját. Az ünnep a Szent Jobb fogadásával kezdődött a bazilika előtt, majd az ereklyét elhelyezték a szabadtéri oltárnál.

1939-ben az akkori Magyarország számos pontja, így Salgótarján felé is elindult az Aranyvonat, hogy államalapító királyunk ereklyéjét elvigye a Budapesttől távol lévő területekre, ezzel is alkalmat adva az ezeréves történelmünkért való hálaadásra. Az ereklye jelenléte megerősítette a társadalomban Szent István tiszteletét, az emberek elé állította példáját, hogy imádkozó, kormányzó és jótékonykodó jobbja utat mutasson a kor magyarjai számára. Most, 2016-ban elődeink példája nyomán mi is hálát adni, imádkozni, kormányozni és jót cselekedni tanulunk Szentkúton a szent királytól – fogalmazta meg Kálmán Peregrin OFM, a kegyhely igazgatója.

 


Völgyvárosi Orgonaszó 2016.08.27

2016.08.14

2016-08-27-Oszi-Vo-Lelki-balzsam.jpg


2016. BÖRZSÖNY BT. (Bringa Túra) VISSZA A GYÖKEREKHEZ

41.JPG2016. augusztus 07.

AZ ÚT

 

Az út megpihen, visszanéz és
Nem látja már kezdetét, a reménnyel bízót,
Hisz idők öléből kanyarogva, oly rég
Vezette ő a vándort, ki először törte hátát,
Tapodta vállát, tiporta kíváncsi vágyait,
Hagyta maga mögött kósza álmait,
S vele jutott pokolba, mennybe, a végtelenbe.

Mert az út, csak megpihen, s ha visszanéz is,
Apró-cseprő csodákkal viselős sorsok garmadája
Sorjáz a múlt hulló porába, mi nem több,
És nem kevesebb, mint az élet,
és csak ennyit mond; elkísérlek.
Majd talpad alá simul, és míg vezet göröngyei felett,
Hiheted; neked, még gáncsot nem vetett,
Hogy lépted őrzi, pedig csak ment veled.

1. nap, 2.nap, 3.nap képei itt láthatók!

Köszönet Somoskői Ferenc fuvarozónak a szállítás biztosításáért,

a polókért Szitaház Textilnyomó BT.-nek és a dekorációért St. Új Műhely Kft.-nek,

Szabó Csaba szervezésének és minden imádkozó Testvérünknek, akik kísértek bennünket.

S végül, de nem utolsósorban a "KÖVET KŐRE" fŐPLÉBÁNIA EGYHÁZKÖZSÉGÉRT ALAPÍTVÁNY-nak.

A program megvalósítását az Emberi Erőforrás Minisztériuma, a Nemzeti Együttműködési Alap és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázati támogatása segítette.


Ferencesek elhurcolásának 66. évfordulójára emlékezünk és porcinkulai búcsú mise

05-Fer-elhurc-Porc.JPG2016. augusztus 02.

Már hagyománynak számít a salgótarjáni közösségben, hogy július és augusztus hónapfordulóján a Szent József Plébániánál található emléktábla előtt összegyűlnek és megemlékeznek városunk történetének egyik szomorú eseményéről. Arról az 1950. július 31-éről augusztus 1-jére virradó éjszakáról, amikor négy salgótarjáni ferences atyát, név szerint Kóczián Attila, Buckó Atanáz, Főti Gergely és Tarjányi Berard atyát az akkori politikai vezetők utasítására elhurcolták. Az események 66. évfordulóján, 2016. augusztus 1-én 17 órától kezdődően tartanak megemlékezést a Szent József Plébániánál található emléktáblánál.

Hidász Ferenc ferences atya osztotta meg velünk emlékező gondolatait, ami felért egy történelemórával.

 


Norbi atya és Dávid atya bemutatkozása

2016-07-31-Norbi-es-David-az-uj-kaplanok_1.JPG2016. július 31.

KANTÁR NORBERT KÁPLÁN ATYA

 

A Norbert nevet kaptam szüleimtől, de nem véletlenül. Anyukám mesélte el, hogy Növényi Norbert birkózó után kaptam ezt a keresztnevet. Azt soha nem tudtam meg miért, de sem az alkatom, sem pedig életpályám nem egyezik az olimpiai bajnokkal. Valahol azonban mégis van egy kapcsolódási pont, mégpedig ott, amiről Szent Pál beszél a korintusi hívekhez írt első levelében: „Nem tudjátok, hogy a pályán a versenyzők mind futnak ugyan, de a díjat csak egy nyeri el? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek! A küzdők pedig valamennyien megtartóztató életet élnek minden tekintetben. Azok, hogy hervadó babért kapjanak, mi azért, hogy hervadhatatlant.” (1Kor 9, 24-25)

Budapesti születésű vagyok, de nagyon sokat költöztem életemben, ami felöleli a családommal töltött – viszonylag rövid – időszakot és a papságra való felkészülés, valamint magának a papságnak az eddigi időszakát is.

Rájöttem ezalatt, hogy mindenért küzdeni kell. A barátokért, otthonért, Istenért, tudniillik, hogy semmi sem magától értetődő, de mindig lesznek, akik segítenek.

Papi hivatásomban ceglédi plébánosom, Kiszel Mihály példája adott lendületet, illetve a mára már elhunyt idős kisegítő atya, Szeleczki Imre egyszerű, alázatos személye.

Miután megszereztem egy vendéglátó képesítést, Kazincbarcikára kerültem, érettségit szerezni. Hosszú 5 év volt, de mára hálával gondolok vissza azokra az esztendőkre.

 

 


Búcsúztattunk és búcsúztak a régiek! Köszöntek és köszöntöttük az újakat!

107-Kapl-nok-b.JPG2016. június 30.

Feladatok

 

Mennyi feladat jön szembe velem!

Van, ami szerfelett vonzó,

Enyémnek érzem

S azt mondom:

Ezt szeretem!

Van, mit szívesen kikerülnék

Mert félek tőle,

Lökném tova, elutasítanám

Hátha Isten nem is ezt rótta rám

 .....................

 

Dr. Sasváry Erzsébet

Laci káplán atya búcsúzó gondolatai!

......................

 


"Boldogok az irgalamasok..." - Kemencei hittanos táborról beszámoló

5n113.JPG2016. július 27.

Tábori beszámoló a 2016. július 18-22. Kemencén töltött időről

 1. Nap – hétfő

A salgótarjáni Szent József plébánián gyülekeztünk, ahol megkaptuk a hittantáboros pólókat, aztán pedig Laci atya általvégzett szentmisén vehettünk részt. Az áldást követően elindultunk Kemencére az autóbusszal. A busz út meglehetősen jól telt. Amikor odaértünk, kipakoltunk, s elfoglaltuk az Anita néni által beosztott szobákat. Az ebéd kapcsán mindenki megosztotta saját házi szendvicsét egy másik társával. A délután folyamán beosztottuk a csapatokat majd bemutatkoztunk egymásnak. Vacsorára bográcsgulyást készítettünk közös erővel. Ezt követően napzáró ima következett, amely után fáradtan, de mégis hálatelt szívvel tértünk nyugovóra.

A képek itt láthatók.


Csángó fesztiválon voltam Jászberényben

IMG_0092_1.JPG2016. július 24.

Tízezres látogatottságot várnak a jövő kedden kezdődő 26. Csángó Fesztiválon; a színes programot, népzenei koncerteket és folklórműsorokat kínáló rendezvényre évről évre többen érkeznek Jászberénybe – mondta Péterbencze Anikó, a fesztivál egyik alapítója.

 A hatnapos fesztivál a csángók sorsára hívja fel a figyelmet; július 19-től 24-ig több mint félszáz kulturális program és több tucat hagyományőrző csoport előadása várja az érdeklődőket Jászberényben. A fesztiválra Grúziából, Ukrajnából, Törökországból és Bosznia-Hercegovinából is érkeznek majd együttesek. Péterbencze Anikó kiemelte: fontos a kulturális értékek megtartása, hiszen ahhoz, hogy tudjuk, hová tartunk, ismernünk kell gyökereinket. De legalább ilyen fontos az is, hogy perspektívát adjunk az ott élőknek, hogy szülőföldjükön maradhassanak, hiszen nagy az elvándorlás – tette hozzá.

Nekem a legfontosabb a cságó-mise volt. a képek itt láthatók!

 


Ifjúsági lelkigyakorlat - "Felkelek és Atyámhoz megyek!"

2016. július 12.

2016-08-5-9-Lelkigyak-Felkelek-es-Atyamhoz-megyek-Szecseny.jpg


Emlékezzünk együtt a ferencesek elhurcolására 2016.08.01

2016. július 12.

2016-08-01-Ferencesek-elhurcolasa.jpg


Napközis Tábor Zagyvapálfalván 2016.07.04-08.

1-nap5.JPG2016. július 09.

Jézus Szíve napközis tábor

Első ízben szervezett napközis tábort a Katolikus Egyház Zagyvapálfalván. A gondos szervezés csak megfelelő anyagi háttérrel működhet. Ehhez a háttérhez nagyban hozzájárult Püspök atya, Gyurkó Géza diakónus bácsi és a szülők is.

Hétfőn július 4-én fél nyolctól regisztrációval kezdődött a nap. Több mint 30 kisiskolás gyűlt össze, hogy együtt töltse a napot vidámságban és szeretetben. A tábor vezérfonalát a Magyar szentek története adja. Minden nap imával kezdjük és végezzük tevékenységünket. Az előadásokat Kuris Tibor, a váci egyházmegye Emberhalásza tartja. Első nap témája a „SZENT” kifejezés értelmezése. A sorversenyek is e témára épültek rá. A tízórai kakaós csiga, a későbbi ebéd és az uzsonnára kapott barack nagyon ízletes volt. A tűzoltósági rögtönzött bemutatón mindenki csurom vizes lett. A Mennyei Atya gondoskodott a száradásról is, jó meleg volt hétfőn és sokat sütött a nap.


Római Katolikus Főplébánia, Salgótarján
Római Katolikus Főplébánia, Salgótarján © 2010. - Minden jog fenntartva! A weboldal fejlesztés alatt áll.
A weboldalon szereplő képek és információk tájékoztató jellegűek.
Tárhely, honlapkészítés, rendszergazda.