• 4
 • 9
 • 8
 • 6
 • 3
 • 10
 • 5
 • 7
 • 1

Legközelebbi misék

 • Szerda reggeli mise
  Szent József Plébánia Acélgyári út 1.
  szerda 07:00
 • Csütörtök reggeli mise
  Szent József Plébánia Acélgyári út 1.
  csütörtök 07:00
 • Csütörtök esti mise
  Salgótarján Főplébánia Rákóczi út 24.
  csütörtök 17:30
 • Péntek reggeli mise
  Szent József Plébánia Acélgyári út 1.
  péntek 07:00
 • Péntek esti mise
  Somoskőújfalu
  péntek 17:30
 • Szombat reggeli mise
  Salgótarján Főplébánia Rákóczi út 24.
  szombat 07:00
 • Szombat előesti mise
  Forgáchi kápolna Forgách A. u. 93.
  szombat 13:30
 • Szombat előesti mise
  Rónafalu
  szombat 15:30
 • Szombat előesti mise
  Szent József Plébánia Acélgyári út 1.
  szombat 17:30

További misék...

Legutóbbi cikkek
Címkefelhő
Karancs (1), Mária (1), Mátraverebély-Szentkút (7), Somoskőújfalu (4), Zagyvapálfalva (2), advent (17), biblia (3), bál (3), család (3), egyházmegye (1), ferences (1), ferencesek (2), hit (8), házasság (3), húsvét (5), ifjúság (31), iskola (1), karácsony (6), keresztút (6), kálvária (6), káplán (1), lelkigyakorlat (5), nagyböjt (22), nagyhét (1), orgona (12), pingpong (4), pápa (18), református (1), szolgálat (1), trilógia (2), tábor (5), zarándoklat (27), zene (1), zsinat (1), életige (40),

Elsőáldozás a Főplébánián 2016-ban

020.JPG2016. május 23.

Már a tavalyi tanévben sokat beszélgettünk arról, hogy 2016 májusában kinek van esélye az Eukarisztiában való nagy találkozásra az Úr Jézussal. Akkor még nem tudtuk, hogy legközelebb, csak az elsőáldozás közvetlen előkészítőjén fogunk találkozni, majd decemberben. Amikor beírtam a neveket a naplóba, örömmel láttam, hogy megvan mindenki, akinek a neve felmerült az előző tanévben. Húsz nagyszerű kis ember! Az első gyümölcsei az iskolai hitoktatásnak! Az ember ilyenkor mindig örvend, de természetemből adódóan én csak óvatosan mertem örvendezni, hisz tudom, hogy az ördög nem nézi ezt tétlenül, mindent meg fog tenni, hogy gond, baj, feszültség tarkítsa a felkészülést. A hittanárnak ilyenkor nagy nyitottságra és okosságra van szüksége, nehogy a nagy felkészülésben egy búzaszemecske is az „útfélre kerüljön”! A töviseket ki kell gazolni…a köveket el kell távolítani…és jól kell célozni az ige-magocskákat, hogy jó talajba kerüljenek. Télen sok a hiányzó…sok a lemaradás, lankad az első lendület és valljuk be, későn indítottuk el a csoportot! A karácsonyt már együtt várhattuk! Az éjféli misén már két jelölt is szolgált a színdarabban!


Elsőáldozás a Szent József plébánián

47-Acea.JPG2016. május 23.

Hálás szívvel gondolok a május 22.-i vasárnap 8óra 30-as szentmisére a Szent József plébánia templomban. Nagy ünnep volt ez 13 kisgyermeknek, családjaiknak és egyházközösségünknek. Nekem személyes boldogság, amikor ilyen nyílt, kedves, jóravaló gyerekeket segíthetek hozzá a Jézus Krisztussal való teljes találkozásra. Első Szentáldozásuk alkalmával, Varga András plébános atya mutatta be az ünnepi szentmisét, mellyen vidáman és bíztatóan beszélt a gyermekekhez és a többi hívőhöz. Az ő arcán is az öröm mutatkozott látva egyházunk ifjú tagjainak csillogó tekintetét. Ez utón is köszönöm neki, a velünk való foglalkozást és a hozzánk való jóságát. A zenei szolgálatot Matúz Csilla orgonaművész játéka tette magasztossá és felejthetetlenné a salgótarjáni KÉK-ek éneklése. Nagyon szépen köszönöm nekik is.


Pilinszky János: A Szentírás margójára - A Szentháromság

2014-06-08-Punkosdre-Szentlelek.jpg2016. május 21.

Pilinszky János: A Szentírás margójára


Az ember társas lény. Bensőséges fogalmazásban: az ember szeretetre született. Mégis, szeretni is nehéz, s a szeretetet elfogadni is nehéz.

A szeretetre született ember állandó élménye, hogy egyrészt nem szeretik „eléggé”, másrészt hogy nem engedik szeretni, vagy nem engedik „igazán” szeretni. Ennek a tapasztalatnak, a felebaráti, emberi szeretet tragikumának felsorolhatjuk okait, enyhíthetjük fájdalmát, az alapvető ellentmondás akkor is megmarad: szeretetre születtünk, de tökéletes megvalósítását hiába keressük a földön.

Az igazi szeretet – ahogy azt a középkori himnuszköltők elmondották – gyűjteménye minden földi erénynek: alázatos, türelmes, szelíd, áldozatos, hűséges és igazságos. De az igazi szeretet igazi próbája mégis, hogy nem fél a másik ember szeretetétől, hogy elegendő benne a szelídség, a türelem és az alázat ahhoz, hogy elfogadja azt. Hányszor hallunk terhes, idegesítő, elviselhetetlen szeretetről. S hányszor látjuk, kivált a szerelemben, két egymást „szerető” lény párbaját, üldözött és üldözője harcát, a szeretet valóságos kannibalizmusát.


Egyházközségek Napja Somoskőújfaluban pünkösdhétfőn

045-EnapSom.JPG2016. május 19.

Egyházközségek Napja, Somoskőújfalu, 2016. május 16.

 Immáron második alkalommal került megrendezésre Somoskőújfaluban az egyházközségi nap, idén a következő mottóval: „Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak.” (Mt. 5. 7.) Sokan és régóta vártuk ezt a napot, mely egyházunkhoz, annak közösségeihez kapcsolódott. A Szentlélek eljövetelét ünnepeltük, melyet pünkösdkor kaptunk meg, s mely által teljességgel kapcsolódhatunk a krisztusi életbe.

 Elfogadva a kedves invitálást nagyon sokan eljöttünk, hogy együtt töltsük az ünnepet.

11 órára teljesen megtelt a somosi templom. A megrendítően szép szentmise főcelebránsa Varga András plébános volt, a beszédet Balogh László atya tartotta. Beszédében azt a gondolatot emelte ki, amit Jézus apostolainak mondott halála előtt: „Várjátok a Szentlelket! Általa részesültök majd isteni erőben és fogtok újjászületni.” „De nem elég csak akarnunk, vágynunk is kell a Szentlélek segítő jelenlétére” – hangsúlyozta az atya. Papjainkkal együtt, igaz vágyakozással a szívünkben fohászkodtunk életünk, közösségeink megújulásáért.

 


Pünkösdi koncert Baglyasalján

2016maj.15_2119.JPG2016. május 19.

Pünkösdi hangverseny 2016

Hagyományosan, immár 20. alkalommal köszöntöttük a Pünkösdöt a baglyasaljai Krisztus Király Római Katolikus Templomban. Ez alkalommal Matuz Csilla csembalóművész, a Doráti Kamarazenekar tagjai és Deák Éva versíró voltak vendégeink. Megtelt a templom érdeklődőkkel, és, hogy később a szélesebb érdeklődői kör is része lehessen az élménynek, Ruza Gyula, a Salgótarjáni Városi Televízió munkatársa felvételt készített az eseményről. A bevezetőben Szilasi András Kodály Zoltán ismert mondását idézte: „Legyen a zene mindenkié!” S, hogy ez teljesüljön, ezért rendeznek gyakran, több helyszínen is, sokféle zenei programot.

 


IX. KIS-CSÍKSOMOS-LYÓI ZARÁNDOKLAT beszámoló

27-KCslyoi.JPG2016. május 16.

Zarándokút Szentkútra, kilencedszer

Ez évben immár kilencedik alkalommal keltek útra a „Kis Csík-Somoslyói” zarándoklat résztvevői, hogy a Somoskőújfalu és Szentkút közötti szűk harminc kilométeren legyőzzék nem csak a távolságot, hanem önmagukat is, a Lélek segítségével. A zarándokot a belső kényszer, egyfajta szent cél, az Úr, a római katolikus hit és egyház, a Szűzanya iránti szeretet, az ima mellé a biztosra vehető fáradság felajánlása indítja útnak, nem a sportteljesítmény. Pedig ez a hegyes-völgyes, nagy részt erdős terep – a Karancs lábától a Meszes-tető alatt húzódó Nemzeti Kegyhelyig – annak sem utolsó…

Kiváltképp’ sportteljesítmény volt a 2016-os zarándoklat a hajnali ötkor a somosi plébánia elől indulóknak, közöttük Salgótarján esperes-plébánosának, Varga András atyának, lévén ez évben esős a május. Hála érte Istennek: a gyalogutak gyötrelmeit még csak kibírja az ember, de a tavaszi csapadék nélkül mi lenne a terméssel?

 


Hagyományos pünkösdi koncert Baglyasalján

2016. május 09.

2016-05-15-Punkosdi-koncert-Baglyasalja3.jpg


"Boldogok az irgalmasok ..." - Egyházközségek Napja

2016. május 05.

2016-05-16-Egyhazkozsegi-nap-Somoson-Boldogok-az-irgalmasok.jpg


IX. KIS-CSÍKSOMOS-LYÓI ZARÁNDOKLAT

2016. május 05.

2016-05-14-IX-KcsSlyoi-zarandoklata.jpg


Vegyétek a Szentlelket! Ökumenikus istentisztelet!

2016. május 05.

2016-05-14-Okumenikus-istentisztelet-a-baptistaknal.jpg 


Beer Miklós püspök atya könyvbemutatója: Szeress ott, ahol gyűlölnek!

25-BM-konyv.JPG2016. április 28.

Beszélgetés Beer Miklós váci megyés püspökkel 2015. szeptember és november között a váci püspöki palotában. "Nem véletlenül kaptuk Ferenc pápát, aki mindig a szolidaritást hangsúlyozza. Amíg szegények vannak köztünk, nem ringathatjuk magunkat a kényelmünk illúziójában, nem ülhetünk nyugodtan a kényelmes lakásunkban, a terített asztalunknál, autóval, nyaralóval a hátunk mögött. Nem csukhatjuk be a szemünket, a szegénység, a hátrányos helyzet, a nyomor láttán – fogalmaz karácsony alkalmából megjelent interjúkönyvében dr. Beer Miklós. A váci megyés püspök részletesen is elmondja gondolatait a menekültügyről, a kereszténység jövőjéről, a politikai megosztottságról, és a tőle megszokott nyíltsággal beszél a paphiányról, a cölibátusról, de még a fogamzásgátlásról is. Az életrajzi elemeket sem nélkülöző beszélgetésben Beer Miklós kijelenti: „Többször visszatérek ide: ez a világ elmúlik. A történelem folyamatában az egymást követő nemzedékek átadják a helyüket egymásnak, csak egy illúzió, hogy milyen fontos a fizetésünk nagysága, meg a félre tett pénzünk. Sokszor mondtam már szentmisén a híveknek: gondolkodjatok el, hogy ahol most ültök, ott ültek a ti nagyszüleitek, dédszüleitek, és Isten segítségével itt fognak ülni a ti unokáitok, dédunokáitok. "


Salgótarján város felajánló imádsága 2011-2016

2016. április 26.

2016.04.24-Felajanlo-imakartya.jpg


A kiállítás megnyitó 2016.04.24

23-Ac-kiallit.JPG2016. április 25.

Ünnepi beszéd a ferences templomban

Veszelovszki Balázs

 Főtisztelendő Püspök Atya!

Tisztelendő atyák és ferences testvérek!

Tisztelt Polgármester Úr!

Kedves Jelenlévők, Ünneplők!

 Én kaptam azt a megtisztelő feladatot, hogy szólhatok mindannyiunk nevében néhány köszöntő szót a jelenlévőkhöz, és figyelmükbe ajánlhatom a kiállítást, amelyen az itt működött ferencesek emlékét idézzük meg.


Hálával, örömmel emlékeztünk és ünnepeltük Szent József templomunk felszentelésének 80. évfordulóját

IMG_0210.JPG2016. április 24.

A MI TEMPLOMUNK

 

Láttam sok világszép Isten házát

Ámulva megannyi díszen és csodán

És elbűvölt  a ritka pillanat varázsa,

Örömtől sírtam Péter templomán

 

A mi templomunk, ó, nem ilyen híres

Nem égbe törő, gótikus csoda

A mi templomunk EGYSZERŰEN szép

Mint Szent József és Mária 

 

http://www.mediaklikk.hu/video/romai-katolikus-szentmise-10/


Kiállítás megnyitó az ünnepi szentmise előtt.

2016-04-24-Kiallitas-megnyito-plakat1.jpg2016-04-24-Kiallitas-megnyito-plakat2.jpg2016. április 22.

Ünnepüket 2016. április 24-én, vasárnap délelőtt tartják a Szent József (acélgyári, volt ferences) templomban. A 10.25-től az Akkord Fúvós Kisegyüttes ünnepre hangoló műsorával indul az emlékezés, majd Fekete Zsolt, Salgótarján polgármestere mond ünnepi köszöntőt. Ezt követően nyílik meg a ferencesek emlékét felidéző kiállítás, amelyet Veszelovszki Balázs tanár, helytörténész emlékező gondolataival nyitnak meg. 11.00-tól kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet a Duna Televízió élőben fog közvetíteni. Ezen a szentmisén, amelyen a templom felszentelésének 80. évfordulójára emlékeznek, az imába foglalják az itt működött, építtető ferenceseket is (1932-1950 között voltak a városban). Az ünnepi szentmisét dr. Beer Miklós váci megyéspüspök atya fogja bemutatni Varga András salgótarjáni esperes-plébános, valamint a helyi papság koncelebrálásával.


Beer Miklós könyvbemutatója: Szeressetek ott, ahol gyűlölnek

2016. április 21.

2016-04-27-Puspok-atya-konyvbemutatoja-a-szerdaesti-tarsasagban.jpg


Zarándoklatunk hatodik napjáról: 2016.04.09 Maria Wört és hazafelé

015-6nap.JPG2016. április 18.

Hatodik nap

 Jesoló, ahol az éjszakát töltöttük, üdülőhely. Az igazán frissek korán reggel még lesétáltak a tengerhez és készítettek néhány fotót emlékül. Csomagjainkat elhelyezzük az autóbuszban és indulunk hazafelé. Imádsággal és énekkel töltjük a délelőttöt, hálát adva az égieknek a sok-sok kegyelemért. Egy félórára megállunk, hogy mindenki elkölthesse utolsó euróit és ajándékokat vásároljunk az otthoniaknak.

 Dél körül egy meglepetés vár ránk. Megállunk és elakad a szavunk, olyan helyre hozott minket András atya: Karintia legromantikusabb, legemblematikusabb pontjára, Maria Wörth-be, a „templomszigetre”.


Zarándoklatunk ötödik napjáról: 2016.04.08 Assisi

022-5nap.jpg2016. április 17.

Ötödik nap: Assisi

 Reggel korán összecsomagolunk, elbúcsúzunk Rómától.

A hely, ahová megyünk, megdobogtatja a szívünket. Szent Ferenc városa, Assisi a mai uticélunk. Ferenc szelíd álhatatosságával meghódította az egész világot. Üzenete, kisugárzása máig hat s ugyanolyan élő, mint korábban. Ez az a város, ahol több ízben is párbeszéd jött létre a világ vallásai között a békéért. A béke-és imatalálkozót II. János Pál pápa több ízben is megszervezte (1986-ban, 1993-ban és 2002-ben) Mindhárom alkalommal Assisit, Szent Ferenc szülővárosát választotta a találkozó helyszínéül, ahol a különböző vallások képviselői közösen imádkoztak a békéért. A harmadik alkalommal békedokumentum is született: az Assisi Nyilatkozat, melyet a résztvevők kézjegyükkel is elláttak.

 


Zarándoklatunk negyedik napjáról: 2016.04.07 Róma

103-4nap.JPG2016. április 16.

Negyedik nap: Róma

 A mai napon folytatjuk Róma felfedezését. Busszal, metróval közelítünk a város felé.

Tamás atya elvisz bennünket a Capitolium-dombra. Széles lépcsősorok vezetnek ide. Az egyik a Capitoliumi térre, Marcus Aurélius szobrához. Megbeszéljük, hogy Diósjenőn is van Marcus Aurélius emlékmű. Az atya mesél nekünk a Mária-kultusz emlékeiről: a capitoliumi Mária- és Juno-templomról, a vértanúkhoz címzett Mária-templomról, és az Arraceri Mária-templomról, ahol évszázadok óta őrzik a legféltettebb kegyszobrot: a Santo Bambinót, a kisded Jézus csodatévő szobrát. A fából készült szoborhoz járnak gyermekáldásért fohászkodni a hívek, nem is siker nélkül.

 


80 éves a ferences Szent József templom

2016-04-24-Plakat-80-eves-a-templom-A4.jpg2016. április 15.

Ünnepi püspöki szentmisével köszöntik a 80 éves ferences templomot Salgótarjánban

 

Majd 90 éve, hogy Salgótarján városa nagyot álmodott: új plébániát, egy új közösséget és egy új templomot szeretnének létesíteni a város északi részén. Bár a gondolat már 1927-ben megszületett, a hosszas előkészület után egy maroknyi kis ferences közösség születhetett meg a városban: 1932 nyarán megérkeztek az első ferencesek, majd elkészült a rendházuk, aztán pedig a templom, amelyet Zadravetz István ferences tábori püspök szentelt fel 80 évvel ezelőtt, 1936. május 17-én, vasárnap délelőtt, több száz ember jelenlétében. Ehhez kapcsolódva megemlékezést tartunk a templomban a hívő közösséggel és a helyi, ma már ismét működő ferences harmadrend tagjaival az évfordulón.

Ünnepüket 2016. április 24-én, vasárnap délelőtt tartják a Szent József (acélgyári, volt ferences) templomban. A 10.25-től az Akkord Fúvós Kisegyüttes ünnepre hangoló műsorával indul az emlékezés, majd Fekete Zsolt, Salgótarján polgármestere mond ünnepi köszöntőt. Ezt követően nyílik meg a ferencesek emlékét felidéző kiállítás, amelyet Veszelovszki Balázs tanár, helytörténész emlékező gondolataival nyitnak meg. 11.00-tól kezdődik az ünnepi szentmise, amelyet a Duna Televízió élőben fog közvetíteni. Ezen a szentmisén, amelyen a templom felszentelésének 80. évfordulójára emlékeznek, az imába foglalják az itt működött, építtető ferenceseket is (1932-1950 között voltak a városban). Az ünnepi szentmisét dr. Beer Miklós váci megyéspüspök atya fogja bemutatni Varga András salgótarjáni esperes-plébános, valamint a helyi papság koncelebrálásával.

 


Római Katolikus Főplébánia, Salgótarján
Római Katolikus Főplébánia, Salgótarján © 2010. - Minden jog fenntartva! A weboldal fejlesztés alatt áll.
A weboldalon szereplő képek és információk tájékoztató jellegűek.
Tárhely, honlapkészítés, rendszergazda.