• 1
  • 7
  • 3
  • 5
  • 6
  • 10
  • 4
  • 9
  • 8

Legutóbbi cikkek
Címkefelhő
Karancs (1), Mária (1), Mátraverebély-Szentkút (7), Somoskőújfalu (4), Zagyvapálfalva (2), advent (17), biblia (3), bál (3), család (3), egyházmegye (1), ferences (1), ferencesek (2), hit (8), házasság (3), húsvét (5), ifjúság (31), iskola (1), karácsony (6), keresztút (6), kálvária (6), káplán (1), lelkigyakorlat (5), nagyböjt (22), nagyhét (1), orgona (12), pingpong (4), pápa (18), református (1), szolgálat (1), trilógia (2), tábor (5), zarándoklat (27), zene (1), zsinat (1), életige (40),

Meghívó plakát a XV. Keresztény mulatságra

2015. január 26.

2015-02-14-Bali-plakat.jpg


Hálaadás Laci bácsiért képek segítségével

01-Laci-baert-halaadas.JPG2015. január 21.

Ha már ott vagy Szent Cecília es Nagy Szent Gergely társaságában, s most legszebb énekeidet énekeled, emeld föl karmesteri pálcádat, dirigálj, hogy semmi hamis ne legyen bennünk, hanem, harmónia, összhang, egyetértés, jóság, szeretet.,"

Adj Uram örök nyugodalmat neki!

Örök világosság fényeskedjék neki!

Nyugodjék békességben!

Isten velünk! Lacibá!

A képek itt láthatók! Köszönet Sándor Bélának, aki a képek döntő részét készítette és rendelkezésünkre bocsájtotta!


A 10. engesztelő zarándoklatunk a Karancs kápolnánál


01%252D2015%252DImamenet.jpg2015. január 19.

Gondoltam rátok…

 

Sőt, nem csak gondoltam, hanem lélekben veletek is voltam a Karancson január 17-én, néhány imát és fohászt is küldtem ám értetek az égieknek. Persze nem csak az imamenet résztvevőiért, hanem azért is, hogy az áldozat és az imádság meghallgatásra találjon odafenn. Úgyis odafentről, a Kápolna-hegy csúcsáról, ahonnan közelebb esik az ég, hangzott el ezek nagy része: magyar hazánkért, szétszaggatott nemzetünkért, fogyatkozó népünkért.

Nem voltam ott, az igaz, de tudom a korábbi évek tapasztalatából.

Én is szívesen mentem volna az erdő csendjében, ez évben hó és holdfény híján lámpával, – de nem tehettem. Budapesten tartott a kötelesség, késő este pedig, amikor a laptop elé kerültem, nem is tudtam másra gondolni, mint a Karancs-hegyre, a kápolnára és azokra, akik vállalták az utat ebben a szürke, ködös, sötét januári időben.

A képek itt láthatók!

Én pedig ott voltam: Rusz Annamária gondolatai ....

A képeket készítették: Sándor András és azok akiknek kezébe került András atya gépe. Köszönet nékik!


Már a 10. alkalommal indulunk és engesztelünk! Tartsatok velünk!

Címkék: Karancs, zarándoklat.

2015%2D01%2D17%2DImamenet%2DKapolnahoz.jpg2015. január 5.

A magyarországi kereszténység jellegzetes  arcképét a kereszténység felvételének irányítója, Szent István, az  egyházszervezésben kulcsszerepet játszó püspöke, szent Gellért, a  pogány-keleti nosztalgiáknak véget vető lovagkirály, Szent László, a  késő középkor jótékonykodó, misztikába hajló keresztény ideálját  képviselő királylányok, Szent Erzsébet és Szent Margit s a többi magyar  szent köré fonódó egyházi és népi kultusz rajzolta meg. Az ő legendáik,  himnuszaik, ábrázolásaik domborzati lenyomata egész Európára kiterjed,  különös tekintettel a Kárpát-mednecére. A róluk szóló prédikációk,  példázatok, krónikák a mai kor emberének is fület gyönyörködtetőek,  különösen, ha valamely tájegység lakói fentebb nevezett szentek közül  bármelyiket is "földijüknek" tekinthetik.

 

Nos, minden különösebb  szentkultuszt figyelmen kívül hagyva el kell ismernünk, a Szent  Margitról elnevezett Karancs-kápolna méltó célpontja a zarándokutaknak,  hiszen Margit jótéteményeinek és példaszerű, Krisztust követő életének  mintája sokakat vonz. Elindulunk hát idén is, egy maroknyi ember az  éjszakába, hóba, csendbe, fel a Karancsra. Tarts velünk! Ha vágysz  megismerni a lélegzetelállító csöndet, és a sűrű sötét erdőt, amelyben  nincs félelem, mert Krisztus világossága beragyogja a zarándokszívedet,  tarts velünk!
Indulás: január 17-én, szombat 17 órakor a  somosi plébánia elől. Öltözz fel rétegesen, húzz meleg bakancsot, tegyél  be élelmet, túrabotot és lámpát.
Várunk szeretettel!


Beteljesedett a nagy adventi várakozása Virág László karnagy úrnak. Emlékezzünk rá a képek segítségével.

37.jpg2015. január 2.

Laci bácsi. Akarom mondani Virág László karnagy úr, címzetes igazgató, és sorolhatnám a titulusokat és életművével kivívott címeket, de azt hiszem nincs rá szükség, mert nincs az a tarjáni, aki ne tudná ide pillantva, hogy kiről beszélek. Nem mellesleg megjegyzem, Laci bácsi e téren tanít még most is, a boldog örökkévalók iskolájából int, hogy igen gyermekeim, így kell élni: szépen, csendesen, épp csak annyi hanggal körülvéve, amennyit Istentől elfogadva átformálhatunk, és művészetté, a szakralitás jelenvalóságává tehetünk. Az életed - annak szentsége és minősége - legyen a rangod, és ne a tisztséged legyen az életed... Ő tudta ezt. Mint minden zenész, Ő is ajándékként kapta a képességet, a zenében való könnyed tájékozódást, a jó fület, a zenetörténet iránti szomjas kíváncsiságot.

 

A képek itt láthatók!


Boldog Új Évet 2015-ben is!

new-year-2015-welcome-images.jpg2014. december 31. és 2015. január 01.

Boldog és békés új esztendőt kívánok e kis írással és ezzel a kis összeállítással, amit Lugosi Margit készített. Kösznet néki is!

(Wass Albert: Nagyapám tanítása)

– Idefigyelj – mondta komoran -, ha egyszer megígérted valakinek, hogy ekkor és ekkor itt vagy amott leszel, és nem vagy ott időben, csak két mentséged lehet: meghaltál, vagy olyan beteg vagy, hogy mozdulni se tudsz! Hogy nem haltál meg, azt látom. Nos, mi a betegség, hadd hívjam a doktort?!
     Elmondtam neki szorongva ott a sötétben, hogy mi történt. Nagyapám szó nélkül végighallgatott. Mikor aztán kifogytam a szóból, megszólalt. Súlyos, lassú beszéddel.
     – Idefigyelj – mondta. – Vannak emberek ezen a földön, akik úgy dobálják ide-oda a szavakat, meg az ígéreteket, hogy azoknak semmi értékük nincsen többé. Mi, Wassok nem ezek közé tartozunk. Ha mi mondunk valamit, az áll, mint a sziklakő. Ha mi a szavunkat adjuk, azt tartjuk is, ha belepusztulunk is! Érted?
     – Értem – hebegtem megrendülve.


Betlehemek templomainkban

01-Betlehemek.JPG2014. december 29.

Az ünnepek ünnepének tartotta Assisi Szent Ferenc a Megváltó születésének ünnepét. Az ő nevéhez fűződik a betlehemállítás szokása, amely világszerte elterjedt.

Az első betlehem-állítás történetét Celanói Tamástól tudjuk.
Szent Ferenc az itáliai Greccióban 1223-ban megkérte egy barátját, hogy rendezzen be egy barlangot, készítsen jászolt, hozzon szalmát, szamarat és ökröt, értesítse a pásztorokat, és így „alkalmi színészekkel” felelevenítették a szent éjszaka eseményeit.

A betlehem-állítás lényege az egykori események átélése, amely hozzásegíti az embereket, hogy saját szívükben is elkészítsék a jászolt, amelybe minden karácsonykor beleszülethet az isteni Kisded, aki hajléktalanul, nincstelenül jött a világra, magára véve minden emberi fájdalmat, nélkülözést, vagyis egy lett velünk e szent éjszakán.
Országosan is kiemelkedő a pécsi ferences templom betleheme, melynek életnagyságú több tucat figuráját ferences szerzetesek faragták több mint száz éve.

A képek itt!


Isten áldotta békés és boldog ünnepeket!

2014. december 24.

2014-12-24-Aldott-unnepeket-honlapunkra.jpg


Azt gondolom még időben érkezik: Karácsonyi szeretethimnusz 1 Kor 13 karácsonyi változata

2014. december 21.

Karácsonyi szeretethimnusz....

2014%252D12%252D21%252DKaracsonyi%252Dszeretethimnuszhoz.jpg

 Ha a házamat fenyőágakkal, gyertyákkal, égőkkel és csilingelő harangocskákkal díszítem fel, de a családom felé nincs bennem szeretet, nem vagyok egyéb, mint díszlettervező.

 Ha a konyhában fáradozom, karácsonyi süteményeket sütök kilószámra, ízletes ételeket főzök, és az evéshez csodálatosan megterített asztalt készítek elő, de a családom felé nincs benne szeretet, nem vagyok egyéb, mint szakácsnő.

 Ha a szegénykonyhában segédkezem, az öregek otthonában karácsonyi énekeket énekelek, és minden vagyonomat segélyként elajándékozom, de a családom felé nincs bennem szeretet, mindez semmit nem használ nekem.

 Ha a karácsonyfát csillogó angyalkákkal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, ezernyi ünnepen veszek részt, a templomi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus nincs a szívemben, akkor nem értettem meg, miről is szól a karácsony.

 


Két kis írás, fogadjátok szeretettel: Kis Valér és Bartos József gondolatait

34.JPG2014. december 20.

A születés (Kis Valér írása)

 A születés egy olyan csoda, amit el sem lehet csak úgy elmondani, mint ahogyan szokták. Az ember ilyenkor azt érzi, hogy ő is jelent valamit a társadalomban.

Mivel minden embernek megvan a maga küldetése, olyan mintha az ÚR erősítést küldene a mennyből, hogy többen harcoljanak a sátán ellen. Ez jelképezi azt, hogy ha mi is megtérünk, nekünk is térítenünk kell, hogy így harcoljunk. Ez a hadsereg szerzés másik módja. Ez a két mód lehetővé teszi, hogy harcoljunk és sokasodjunk. Mindenki más képességgel harcol a sátán ellen. Ezzel a képességgel születünk, ezért kell szaporodnunk és sokasodnunk.

 


Adventi koszorúnk gyertyáinak meggyújtása

01.JPG2012. december 20.

Az elmúlt évekhez hasonlóan Salgótarján városában 2006. decembere óta a Fő téren közösen gyújtjuk meg az adventi koszorú gyertyáit. Az első meggyújtásánál a Főplébánia és Szent József plébánia képviselői, a másodiknál Zagyvapálfalva egyházközség vezetője, a harmadiknál a Református gyülekezet lelkész és a negyediknél az Evangélikus gyülekezet lelkész igehirdetése után gyújtották meg a gyertyákat.

Az emberek szép számmal vettek részt az együttléteken s ezzel is kifejezték, hogy megértették, advent számunkra is a készület ideje. Adventus Domini jelentését szívükbe fogadták: Az Úr eljövetele!

A képek itt láthatók!


Bárna 2. adventi gyertya meggyújtásáról


03%2DBarna%2D2%2Dgyertyagyujtas.JPG2014. december 14.

2014. adventjében Bárna adventi koszorúján is meggyulladnak a fények. Advent 2. vasárnapján a KÉK-ek szolgálatával és a helyi kis énekkar, ovisok műsorával ajándokozták meg egymást az emberek ezen a napon.

Akik ott lehettek megtapasztalták az összefogás csodákat teremtő voltát. Köszönet érte minden szervezőnek.

A képek önmagukért beszélnek! Itt láthatók!


Ünnepi miserend jó előre, hogy naptárunkba okos telefonunkba beírhassuk!

Mise-idopontok-a-10-helyen-2014-karacsonya.jpg2014. december 12.

Karácsony a kereszténység egyik legjelentősebb ünnepe, Jézus születésnapja. Napjainkra családi vonatkozása felerősödött, a szeretet, az összetartozás, az ajándékozás ünnepe lett.

A karácsony előzményei

Amióta az emberiség földműveléssel, állattartással foglalkozik a napfénynek, a meleg tavaszi és nyári hónapoknak óriási szerepük van az emberi társadalmak életében. Az emberek táplálékukat a meleg időszakokban tudták megtermelni, ilyenkor bőség és jólét jellemezte a közösség életét, szemben a hideg téli napokkal, amikor az éhezés, a hideg és a sötét kerítette hatalmába az embereket.

 


Ma látható a Salgótarjáni TV-ben 19.30-kor az "Adventi beszélgetés"


2014%252D12%252D09%252DAdventi%252Dbeszelgetesek%252D2014.jpg2014. december 12.

Ma látható a Salgótarjáni TV adásában a könyvtárban elhangzott beszélgetés. Ebből egy kis ízelítő.

"Annak aki vár, az idő minden ajtót kinyit!" (kínai mondás)

ADVENT AZ ÓSZÖVETSÉGBEN

 Nem tudom, tudod-e, mit jelent várakozni? Átélni a várakozás minden nyugtalanságát, reménykedését, kétségét, vágyakozását, izgalmát. Ó az csodálatos valami. Amikor feszítő érzelmekkel telik meg a szív, majd ismét bénító reménytelenség szállja meg. Amikor hajnalodik, majd még sötétebb árnyak rejtik a fényt.
 Várakozni! Az utcasarkon, amikor a legközelebbi kanyarodóig előrefut az ember, hátha meglátja feltűnni azt, akit vár. Este, amikor lélegzetvisszafojtva hallgatja a kapunyitást, vagy a csengőszót. Hallgatózva mereszti bele szemeit az éjszakába, hátha meghallaná lépteinek kopogását. Beszéljek a börtönbe zárt rab várakozásáról, amint várja a szabadulást, vagy az édesanyáról, aki várja haza tékozló fiát?

 


Adventi lelkigyakorlatunk a Szent József Plébánia Templomban 2014.12.18-20.

2014-12-18-Adventi-lelkigyakorlatra-plakat.jpg2014. december 11.

  

 

"Szüksége van a léleknek erre a csendre, erre az összeszedettségre, arra, hogy elfelejtsen minden teremtett lényt. Ebben a környezetben hozza létre benne Isten a maga uralmát, és alakítja ki a belso életet, a vele való bensőséges kapcsolatot, a lélek párbeszédét Istennel, hitben, reményben és szeretetben…" (Charles de Foucauld)


2014-es esztendő Völgyvárosi Orgonaszó lezáró rendezvénye


10%252DVolgyvarosi%252DOrgonaszo.JPG2014. december 9.

Egy éves eseménysorozatunk lezárását ünnepeljük ma. Akik énekükkel ezt széppé tették: Kodály Zoltán Gyermekkórus - Kicsinyek Kara Póczos Zsóka tanárnő vezetésével. Szintetizátoron közreműködött Torják Vilmosné tanárnő. Kodály Zoltán Gyermekkórus - Nagyok Kara Karácsonyné Kaposi Ida vezénylésével.

Orgonán Matúz Csilla orgonaművész és dr. Zeke Ágnes kántorunk játszott. Nagyon sokan megtisztelték jelenlétükkel Völgyvárosi Orgonaszónk lezáró imádságos áhítatát.

Köszönet minden közreműködőnek és szervezőnek. A képek itt láthatók!


Beszámoló az adventi koszorúkötésről szóban és képekben

13-Adventi-koszorukotes.JPG2014. december 8.

Várakozó – avagy adventi koszorúkötés Salgótarjánban

Amikor november 29.-én 9 óra tájában megérkeztem a kisfiammal a Szent József Plébániára, bevallom őszintén, úgy gondoltam, hamar megkötjük a kis koszorút és aztán majd szépen leülök a sarokba valamilyen lelki könyvet olvasgatni. Még vittem is erre a célra egy könyvet, melyet a hittanárok legutóbbi szakmai napján vásároltam. A családi koszorúhoz itthonról vittem puszpáng ágacskákat, mert jobban szeretem abból kötni az adventi várakozás ékes kalendáriumát, mint szúrós és hamar potyogó fenyőágakból. A koszorúhoz rutinosan hajlítgattam meg a kis acéltűket, hogy könnyen rögzíthessük a zöldet a szalma alaphoz. Bár az asztal sarkán csendben „szüttyögve” próbáltam a magam kis világát megőrizni, egyre csak jöttek az emberek, s mind koszorút akartak kötni. Jöttek növendékeim, szüleikkel, vagy azok nélkül, nagyikával vagy kistesóval…..,

Jöttek piros arcú kicsinyek és fakóbb tekintetű öregek és sok számomra nem ismerős arc is akadt. Egyszerre csak egy ide-oda tébláboló lánykát pillantottam meg. Jól ismerem őt, mert segít nekem a karácsonyi éjféli mise előtti gyermekszolgálatban is.

- Neked nincs koszorúd? –kérdeztem

A képek itt!


Adventi beszélgetés a Könyvtárban

2014. december 8.

2014-12-09-Adventi-beszelgetesek-2014.jpg


Sortűz áldozataira emlékezünk, imádkozunk értük!

2014-12-08-Imadsagra-hivo-plakat.jpg2014. december 7.

1956. november 14-én szovjet páncélosok szállták meg a várost, majd a lakosság zaklatása, önkényes letartóztatások következtek. December 8-án azért gyűlt össze a mintegy négyezres, fegyvertelen tömeg a megyei tanács, illetve a rendőrkapitányság előtt, hogy követelje két, az éjszaka letartóztatott munkástanácsi vezető szabadon bocsátását. Válaszul a szovjet katonák, illetve "pufajkás szövetségeseik" egy emeleti ablakból, illetve egy tank páncéltornyából és géppisztolyokból a tömegbe lőttek.

Most pedig erre tettükre a mi válaszunk: IMÁDSÁG!


2014. december 13. szombaton 17.45 Taize-i imaóra a Rendházban

2014-12-13-Taizei-imaora-a-Rendhazban.jpg2014. december 07.

„Krisztusban egymáshoz tartozunk. Ha a keresztények elkülönülnek egymástól, akkor az emberek számára az Evangélium üzenete elhomályosul.
Miként válaszolhatnánk a társadalom új kihívásaira, nevezetesen az elvilágiasodásra és a kultúrák közötti megértésre, anélkül, hogy egybegyűjtenénk a Szentlélek mindazon adományait, melyekben a keresztények nagy családjának összessége részesült? Miként továbbíthatjuk mindenki felé Krisztus békéjét, ha megmaradunk az elkülönültségben?
Ne vesztegessünk annyi erőt a köztünk lévő ellentétekre, amelyek akár saját felekezetünkben is jelen lehetnek! Találkozzunk egymással gyakrabban Isten jelenlétében, hallgassuk közösen az igét, és figyeljünk Istenre a csendben és a dicsőítésben.”
(Alois testvér, a Taizéi közösség priorja)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Római Katolikus Főplébánia, Salgótarján
Római Katolikus Főplébánia, Salgótarján © 2010. - Minden jog fenntartva! A weboldal fejlesztés alatt áll.
A weboldalon szereplő képek és információk tájékoztató jellegűek.
Tárhely, honlapkészítés, rendszergazda.