• 3
 • 4
 • 9
 • 5
 • 1
 • 10
 • 7
 • 6
 • 8

Legközelebbi misék

 • Hétfő roráté
  Salgótarján Főplébánia Rákóczi út 24.
  hétfő 06:00
 • Hétfő roráté
  Somoskőújfalu
  hétfő 06:00
 • Bárna roráté

  kedd 06:00
 • Kedd roráté
  Zagyvaróna
  kedd 06:00
 • Kedd roráté
  Salgótarján Főplébánia Rákóczi út 24.
  kedd 06:00
 • Szerda roráté
  Szent József Plébánia Acélgyári út 1.
  szerda 06:00
 • Csütörtök roráté
  Szent József Plébánia Acélgyári út 1.
  csütörtök 06:00
 • Péntek roráté
  Szent József Plébánia Acélgyári út 1.
  péntek 06:00
 • Péntek roráté
  Somoskőújfalu
  péntek 06:00

További misék...

Legutóbbi cikkek
Címkefelhő
Karancs (1), Mária (1), Mátraverebély-Szentkút (7), Somoskőújfalu (4), Zagyvapálfalva (2), advent (17), biblia (3), bál (3), család (3), egyházmegye (1), ferences (1), ferencesek (2), hit (8), házasság (3), húsvét (5), ifjúság (31), iskola (1), karácsony (6), keresztút (6), kálvária (6), káplán (1), lelkigyakorlat (5), nagyböjt (22), nagyhét (1), orgona (12), pingpong (4), pápa (18), református (1), szolgálat (1), trilógia (2), tábor (5), zarándoklat (27), zene (1), zsinat (1), életige (40),

Advent a készület ideje

2015-12-03-Adventi-lelkigyakorlatra-plakat.jpg2015. november 29.

Itt letölthető az adventi naptárunk!

Köszönet érte ferences testvéreinknek, akik összaállították!

Adventi gyertyák

 

Borús az ég, s a monoton

Szürkeségből köd szitál

Zúzmara ül kinn a réten

A kopasz erdő dermedten áll

Pár óra már csak a nappal

És jön a hosszú, mély sötét

Dideregve bújnál melegre

Lelked is átfagy, ha nincs menedék….

A Nap bágyadt, szórt sugarat

A ködön át alig vet rád

Gyújts egy kis fényt, gyújtsd meg remélve

Az első adventi gyertyád!

 

 


Adventi gyertyagyújtások a Fő téren

2015. november 29.

2015-11-28-Adventi-gyertyagyujtasokra-meghivo.jpg


Völgyvárosi Orgonaszó 2015. december 19-én: Mennyből az angyal ...

2015. november 29.

 2015-12-19-Meghivo-plakat-honlapra.jpg


Szent Erzsébet napján a kenyerek megáldása

2015. november 26.


Szent Erzsébet napján a kenyerek megáldása

06Erzsebet-kenyer.JPG2015. november 22.

„Hát nem megmondtam nektek, hogy csak boldoggá kell tenni az embereket!”

 Szent Erzsébet

Öt katolikus szervezet fogott össze Salgótarjánban, hogy megemlékezzen Árpádházi Szent Erzsébetről. Arról a magyar szentről, aki bár rövid életet élt (1207-1231), mégis oly kedves egyházunk számára. Szent Erzsébet ugyanis példát állított mindannyiunk elé, hogy hitünk megélése során tettekre van szükség. Az Ő cselekedetei az egész világ számára megmutatták hitünk értékeit.

Árpádházi Szent Erzsébet „nagy határozottsággal és körültekintéssel cselekedni kezdett; a vár alatt ispotályt nyitott, ahol naponta száz szegény kapott ellátást. Gyakran saját kezűleg osztotta nekik a kenyeret és a pénzt. Eladta ékszereit és drága ruháit, gyapjút szőtt a szegényeknek, gyermekágyas asszonyok mellett segédkezett, és méltó temetést adott az elhunytaknak.”(Katolikus Egyház) Képes beszámoló itt! (A képeket készítették: Gyurkó Péter és Varga András)

 


Szent Márton jubileumi év megnyitására írt körlevél

2015-11-11-Szent-Marton.jpg2015. november 15.

Kedves Testvérek!

A Gondviselés különleges megnyilvánulását látjuk abban, hogy Szent Márton jubileumi éve egybeesik a Ferenc pápa által meghirdetett „Irgalmasság Évével”. Mostantól egy éven át ünnepeljük hazánkban azt a tényt, hogy Istenünk 1700 évvel ezelőtt adta Egyházunk számára az első szentként tisztelt nem vértanú hitvallót, a Pannoniában született Mártont. A történelemben továbbélő Krisztus megjelenítője volt, példát adva arra, hogy mindig a saját korunkban kell az evangéliumot valóra váltani. Nemcsak a Karolingok és a Magyar Királyság tekintett mindig patrónusként reá, hanem működésének színhelye, egész Franciaország, sőt Európa több vidéke is. Életpéldája pedig ma, a szegénységgel szembesülő világban aktuálisabb, mint valaha.

Márton szülei pogányok voltak, apja a császári hadsereg tribunusa volt. Ő maga egészen kicsi volt még, amikor szülei a Szombathellyel azonosítható Sabariából átköltöztek Itáliába, ahol ő tizenkét évesen, előbb szülei elől eltitkolva, majd apja akarata ellenére jelentkezett katekumennek. Ekkor kapta az első indíttatást/nevelést a keresztény és szerzetesi életre.

Tizenöt éves volt, amikor a császári seregben lovas testőrtiszt lett. 334-ben történt, hogy télvíz idején tiszti köpenyének felét odaadta egy ruhátlan pogány koldusnak. Még azon éjjel álmában Krisztust látta a koldusnak adott köpenydarabba burkolózva. Hamarosan, 18 éves korában megkeresztelkedett, így ma is példaképe az ifjúkorban kereszténnyé váló fiataloknak és katekumeneknek.

 


Őszi kirándulásunk a Zagyva forrásnál 2015.11.07

031.JPG2015. november7.

Egyik célunk a Zagyva forrás….

 A Medves Hotel mellett kialakított parkoló számos környékbeli kirándulásnak és sétának ideális kiindulópontja. E közepes távolságú és szintkülönbségű túra keretében ellátogathatunk a 179 km hosszúságú Zagyva folyó eredetéhez, illetve a környék legismertebb magaslataira.

Indulás előtt bepillanthatunk a szálló parkjában található egykori István-táró száján, mely napjainkban a közüzemi vízellátásba van bekapcsolva. Mellette a salgói bányákban elhalálozott munkások tiszteletére felavatott emléktábla, míg előtte egy külszíni villanymozdony látható, mely az iparvidék keskeny nyomtávú vasúthálózatán teljesített szolgálatot.

Kirándulásunk képei itt.

 


November 4. Emlékezés és imádkozás a Nemzeti Gyásznapon

2015-11-04-Nem-zeti-Gyasz-Emleknap.jpg2015. november 01.

November 4-én emlékezünk az 1956-os forradalom és szabadságharc eltiprásának 59. évfordulójára. Több mint fél évszázada ezen a napon indultak meg hadüzenet nélkül a szovjet tankok a főváros ellen, s bár egy világhatalom felfegyverzett hadserege állt szemben a magyar felkelőkkel, csak több napos véres utcai harc során tudták felszámolni az ellenállást. 

Salgótarjánban idén először a Polgári Salgótarjánért Alapítvány szervezésében a polgári közösség tagjai megemlékezést szerveznek.

 

Dalszöveg: EAST

Hideg fémszívű hősök jönnek
Kiszolgálják a mestert
A rombolás démonát
Nem kímélnek se vért, se embert
Élesítik a fegyvert
Hadd legyen félelem
Hogyha járják a táncot
Elszakadnak a láncok
Lehullanak a csillagok
És lábuk nyomán újra nyílik a bánat,
És a félelem, a fájdalom

Nyugodtan élj a völgyed mélyén
Ha zászlót bont a félelem
Ne higgy a szónak
Ne állj a sorba,
Ne menetelj a semmibe!


Hívunk szeretettel az őszi kirándulásunkra!

2015. október 31.

2015-11-07-Oszi-tura-a-Medvesen.jpg

http://st-plebania.com/hirdetesek


Közeledik! S hamarosan itt van!

04-11-01-Temetorol-este-032.jpg2015. október 31.

Temető

 Keresztek, fejfák mindenütt

Sok ismerős név szíven üt

„Te is itt vagy már, meg Te is”

Ide készülök magam is

Oly szomorú most a szívem

Egy vígasztal csak: a hitem:

S apad a könny, halkul a sírás

„Feltámadunk!”—mondja az Írás….

Dr. Sasváry Erzsébet


Bartimeus kapcsán

2015-10-25-Bartimeus-meggyogyitasa.jpg2015. október 29.

Bartimeus és a hit

 

Krisztus nagyon sok embert meggyógyított földi életében. Sikeres „orvos” volt. Legtöbbször elég volt egy érintés, egy kézrátétel, pici nyállal megkenés, vagy egy fohász az Atyához, és megtörtént a csoda. Itt van például a vak Bartimeus…

Van valami közös a csodákban: akik a segítséget kérték, hittek! Hányszor hallottam /sőt: mondtam régebben én is, míg rá nem jöttem, mekkora butaság --majdnem azt mondtam, hogy szemtelenség-/,” ha van Isten, akkor segít!” Nos, ez így nem megy! Illetve: nem ÍGY megy. Tapasztalatból mondom…Ez a tiszteletlen, nyegle, hogy úgy nevezzem: „provokatív” kijelentés nem ide illő, és vajmi keveset használ a megoldandó ügynek. Először nekünk kell tenni valamit: nem bizonytalankodva, kételkedve, hanem szilárdan kell HINNI, és úgy KÉRNI.

 


"Ha zászlót bont a félelem...!" emlékezés és imádság 56" hőseiért

2015-10-23-tapaikrisztus.jpg2015. október 23.

Juhász Gyula:

 A tápai Krisztus

Az ország útján függ s a földre néz

Arcán szelíd mosoly a szenvedés.

A falu népét nézi csöndesen,

Amint ballagva munkából megyen.

 

 


Ferenc pápánk üzenete a missziós vasárnapra

2015%252D02%252D18%252DFerenc%252Dpapa.jpg2015. október 17.

Ferenc pápa üzenete a 2015. évi missziós világnapra

 A 2015. évi Missziós Világnapot a Megszentelt Élet Évének keretében tartják meg, s ebből nyer ösztönzést az imára és az elmélkedésre. Valóban: ha minden megkeresztelt ember arra kapott meghívást, hogy tanúságot tegyen Urunkról, Jézusról és hirdesse az adományként kapott hitet, ez különösen is igaz az Istennek szentelt életet élő személyekre, mivel a megszentelt élet és a misszió között szoros a kapcsolat. Jézus követése, amely meghatározta a megszentelt élet létrejöttét az Egyházban, válasz a hívásra, hogy vegyük fel a keresztet és kövessük Őt, vegyünk példát arról, ahogyan ő átadta magát az Atyának, ahogyan előttünk járt a szolgálat és a szeretet tetteivel, ahogyan elveszítette életét, hogy újra megtalálja azt. És minthogy Krisztus egész élete missziós jellegű, az Őt szorosan követő férfiak és nők teljes mértékben magukra öltik ezt a jellegzetességét.

 


Böjte Csaba közös imára hív a békéért - Forrás: Magyar Kurír

2015-10-16-Bojte-Csaba-testver.jpg2015. október 16.

Böjte Csaba közös imára hív Európa békéjéért  2015. október 15. csütörtök 13:36

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes kilencnapos közös imára és böjtre hív Európa békéjéért október 16-tól. A kezdeményezés ihletője Svájc védőszentje, Flüei Szent Miklós.


„Nagy felfordulás van a világunkban, eljött az önmegtagadás, a böjt, az imádság ideje! Flüei Szent Miklós kiimádkozta, hogy Svájc a békesség szigete legyen, az ő közbejárásával kérjük ugyanezt a kegyelmet Európának, világunknak!” – írta felhívásában Böjte Csaba. Azt szeretné, ha sok nyelvre lefordítva sokan tudnának együtt imádkozni a világ békéjéért. A romániai Déván személyesen is részt lehet venni minden este a szentmiséken, és együtt imádkozni a békéért.

A kezdeményezés ihletője Svájc védőszentje, Flüei Szent Miklós, aki a kegyetlen háborúk miatt úgy döntött, hogy visszavonul a világtól, és térden állva, böjtölve, imádkozva remeteként életét ajánlja az áldott békéért. 1467. október 16-án a felesége által varrt remeteruhában elhagyta családját, és egy patak partján életét az imádkozásnak, elmélkedésnek szentelte. „Bölcs útmutatásai alapján születik meg az a kényes egyensúly, amely a soknemzetiségű, felekezetű kantonokból álló Svájcot a béke szigetévé tette Európa közepén! Ezért tisztelik Szent Miklóst Svájc védőszentjeként. Úgy gondolom, hogy a példa adott, és működik is ötszáz éve, most már csak nagyban, európai, világméretben kellene megvalósítani mindezt! – írta Böjte Csaba. – Kérjük Szent Miklós imájával Teremtőnket, hogy a felbolydult világunknak adjon békét, egyetértést, bölcs rendet!"

Imakilenced Flüei Szent Miklós vezetésével az áldott békéért...

 


500 éve született Avilai Szent Teréz

2015-10-15-St.-Teresa-of-Avila-Portrait-cropped.gif2015. október 15.

Avilai Szent Teréz az egyháztanító

Avilai Teréz olyan korban élt, amely nemcsak a társadalmi élet, hanem a hitélet változásait is magán hordozta. Erre az időszakra, a 16. századra estek az egyházi belső reformok, a katolikus megújulás, melyet a reformáció, a protestantizmus térnyerése is felerősített. Minden erejét a hitélet, a sarutlan kármelita rend megreformálása kötötte le, ennek szentelte életét. A kort a hitvitákon túl az inkvizíció is terhelte. Bonyolult, változásokkal teli világban élt, s nehéz utat járt be, hitéért, egyházáért, és „a benne élő Istenért”. Írásom is erről, a hitélet, a szerzetesrend megújításáról és e jeles személyiség emlékezetéről szól.

Avilai Szent Teréznek október 15-én van egyházi emléknapja, és ez az év egyben emlékéve is, hisz ötszáz éve 1515-ben született. Hitújító és egyháztanító, minden idők legnagyobb misztikusa volt. Hitt a természetfeletti erők létezésében és abban is, hogy a hitélet megújítható. Spanyolországban látta meg a napvilágot, majd 18 évesen apja akarata ellenére lépett be a kármelita szerzetesrendbe. A kolostori életet komolyan vette, s önsanyargató életmódja miatt többször súlyosan megbetegedett. Hitben és életszentségben erősödött, misztikus látomásai miatt azonban sokan bírálták. Kemény, harcos természet volt. Azt mondta: „Soha nem fognak meggyőzni, ha lelkiismeretemmel ellenkezik.” Hitvitái és nehezen meggyőzhető volta miatt, az inkvizícióval is megfenyegették. „Isteni” tökéletességre törekedett, s úgy érezte, hogy hitéért és a szentügyért cselekednie kell. Az egyház elvilágiasodása, és a reformáció megújulást követelt. Azt tapasztalta, hogy környezetében is sokan eltávolodtak az eredeti kármelita szellemiségtől, ezért eljött az ideje egy új szerzetesrend megalapításának.


Magyarok Nagyasszonya


40 Vendegeink .jpg2015. október 13.

Magyarok Nagyasszonya

Szűz Máriát a Magyarok Nagyasszonyát, évezredes, és különleges kapcsolat köti Magyarországhoz. A katolikus egyház, Máriának a magyarokat oltalmazó pártfogásáról, minden év október 8. napján, főünneppel emlékezik meg, kérve a Szűzanya közbenjárását Szent Fiánál, Magyarországért, a magyar nemzetért. Ó Istenem! Van-e a szentek közül olyan személyiség, akit olyan tisztelet övez országunkban, mint az Istenszülő Szűz Máriát? És nemcsak azért tiszteljük, hogy a Megváltás művében ő áll legközelebb Jézus Krisztushoz, – s Ő szülte a Megváltót és tőle kapta emberi természetét – hanem, mert Szent Szűzként is megmaradt „embernek”, és olyan volt, mint egy közülünk való, s noha Istenanya volt, mégis örök időkre megmaradt Édesanyánknak. A világmindenség, legszebb, legnagyobb rózsája, mely állandóan virágzik, és ébren tartja hitünket. Jelenésekkel, csodákkal, újra és újra megmutatja a Krisztus felé vezető utat. És csillag is egyben, fénylő csillag, mert a Mária-jelenések és a Mária-zarándoklatok helyei behálózzák világunkat, országunkat, s fénylenek, világítanak, mint csillagok az égen. És segít megélni a gondokat-bajokat és új erőt, impulzusokat ad nehézségeink elviseléséhez. Ő a reménységünk, a hitélet példája és szimbóluma is.

A Szent Szűzhöz fűződő szoros kapcsolatunkat első szent királyunknak, Szent Istvánnak a döntése alapozta meg, az ő érdemét dicséri. A 12. századi legenda szerint, az utód nélkül maradó király – 1038. augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján – a halálos ágyán, a következő szavakkal ajánlotta fel Magyarországot Szűz Máriának: „Ég királynője, e világ jeles újjászervezője, végső könyörgéseimben a szentegyházat a püspökökkel, a papokkal, az országot a néppel, s az urakkal a te oltalmadra bízom, nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.” A felajánlás óta a Szűzanyát a Magyarok Nagyasszonyaként tiszteljük, mely évszázadok alatt sem homályosodott el, s nemzetünk mindent megtett annak élő, folyamatos építéséért. Gondoljunk például emléknapjaira, ünnepeire, illetve a Mária zarándokhelyekre és templomokra is. És a Regnum Marianum (Mária országa, királysága) mozgalomra, amely a 17. században a Patróna Hungariae (Magyarország Nagyasszonya) eszmére alapozva jött létre, amely kifejezte, hogy szent királyunk felajánlásával Szűz Mária nemcsak oltalmazója, hanem mindenkori tulajdonosa lett Magyarországnak.

Mi magyarok ugyan elsőként, de nemcsak egyedül tiszteljük Nagyasszonyunknak, nemzeti Patrónánknak a Boldogságos Szűz Máriát, hanem sok ország, sok nemzet is. Régi Mária énekünk is ezt erősíti meg, ezzel kezdődik: „Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátrónánk!” És amikor erre a gyönyörűséges énekre, a Mária „himnuszra” gondolok, elérzékenyülök, és lelki szemeim előtt megjelennek a valamikori kishartyáni szentmisék. Tömött padsorok, tömött karzat, hit, alázat és szeretet. Fiatalok, idősek, nők és férfiak együtt énekelnek. Zengett belé a templom. Öröm, megnyugvás és boldogság az arcokon. És csak énekeltük: „Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!”

Bartos József


Felnőttek keresztelése

2015-10-04-Felnott-kereszteles.png2015. október 04.

 Az Úr Jézus ezt mondta: "Azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen." (Jn 10,10) Majd feltámadása után ezt a parancsot adta apostolainak: „Menjetek, tegyétek tanítványaimmá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek!” (Mt 28,19). 

A keresztség szentségének kiszolgáltatásakor Isten életében részesülünk: a mennyei Atya gyermekei, Jézus testvérei leszünk a Szentlélekben, és az Egyház közösségében.

Amikor egy felnőtt ember szívében felébred a vágy, hogy megkeresztelkedjen, az Egyház felkínálja a lehetőséget, hogy Jézus személyét és tanítását megismerje és azt a közösség segítségével életre tudja váltani. Mindez nem csupán ismeretet jelent, hanem a keresztény életmód elsajátítását, a keresztény közösség életébe való bekapcsolódást. A katekumenátus az Egyház ősi gyakorlata a hit megismerésére és megélésére.

 


Egyetemisták Országos Zarándoklata 2015.09.26 Salgótarjánból Szentkútra

2-Zarandokok.jpg2015. október 03.

Ha esik, ha fúj…

 Nem zavar senkit. Elhatároztuk zarándokolni fogunk. Pákozdi István atya lelkivezetésével és Farkas Imre útmutatásával indultunk céluk felé Baglyasaljáról Szentkút irányába  a mindenre elszánt majd 40 fős csapattal.

Hallottuk már plébánosunktól (Varga András atya, aki most "véletlenül" nem tart velünk) tudni illik:

A zarándoklás első tétele, hogy rossz idő nincs csak rossz öltözet.

A második tétele,  a zarándoklat nem marad el soha. 

A harmadik tétele, előbb utóbb megérkezünk s ekkor a célbaérés öröme fog betölteni bennünket. (Ha nem idnulunk el, akkor megfosztjuk magunkat ettől!)

Tegyünk pár lépést lelkiekben is önmagunk és zarándoktársaink felé,  Assisi Szent Ferencnek tulajdonított imával!

Uram, tégy engem a te békéd eszközévé,

hogy ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,

ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét,

ahol széthúzás, oda egyetértést,

ahol tévedés, oda igazságot,

ahol kétely, oda hitet,

ahol kétségbeesés, oda reményt,

ahol árnyék, oda fényt,

ahol szomorúság, oda örömet.

Uram, add, hogy inkább én igyekezzem vigasztalni,

minthogy vigaszra várjak,

inkább én törekedjem megértésre,

mint hogy megértést óhajtsak,

inkább én szeressek,

minthogy szeretetet igényeljek.

Mert önmagunkat feledve - találjuk meg magunkat;

ha megbocsátunk - akkor nyerünk bocsánatot;

és ha meghalunk - azzal ébredünk az örök életre. Ámen.


Rádiós szentmise 2015. szeptember 13. a Főplébánia templomból

2015. szeptember 19.


Keresztút a Kálvárián a nehéz helyzetben levő emberekért

01-Ker-Kal-Jav.JPG2015. szeptember 15.

Böjte Csaba megoldása a menekültkérdésre sokaknak nem fog tetszeni

KÉPGELÉRIA!

Ugyanaz a kérdés, „menekültek” és két nagyon különböző válasz — 1 és 2 —, és én e két út közül egyikre sem mernék rálépni! 

Igen, választani, dönteni e két lehetőség között nem merek, mert szerintem befogadni feltétel nélkül nem lehet, de véres erőszakkal elűzni sem szabad ezeket az embereket... Egy harmadik utat javasolnák.

Ismerős, hogy 1956 után Ausztriában, nyugaton, a magyar menekültek számára befogadó lágerek létesültek, ahol nem csak a nyelvet, de az együttélés szabályait is meg lehetett tanulni. Aki erre hajlandó, azt be lehet fogadni, aki erre nem, azt haza kell toloncolni!

Az autó vezetéshez szükséges hajtási engedélyt sem lehet erőszakkal megszerezni; megvannak a minimumok, amit egy autót vezetni akaró embernek el kell sajátítani, és ha arról eredményesen levizsgázik, akkor kiengedhető a közutakra. Hajtási engedély nélkül, aki kiengedi a forgalomba az embereket, az potenciális gyilkos! Gondolom, hogy azok, akik közénk jönnek, a káosz elöl menekülnek, egészen biztos, hogy megértenék, hogy egy oktatási, nevelési központ az ő és az ő gyermekeik érdekében is van. Nem szeretnénk, ha velük együtt a káosz, az anarchia is átcsapna Európába!

Megtapasztaltam, hogy az elvadult utcára került gyerek nagyon goromba, gonosz tud lenni, és ha az ember őket elűzi, akkor nagyon kegyetlenekké válnak, de ha befogadom, és szépen megfürdetem, megetetem, majd iskolába viszem megnyugszik, és megérti, hogy mindaz mit neki meg kell tanulnia az az ő javát szolgálja. Hihetetlen gyorsan fel tudnak zárkózni ezek a gyermekek, és azt látom, hogy az „elveszett gyermek”, aki a társadalom számára probléma volt, a képzés által a társadalom gondjaira válasz lesz! Igen, bátran állítom, hogy képzés, nevelés által ajándékká, áldássá válik az árva gyermek! 

 


Római Katolikus Főplébánia, Salgótarján
Római Katolikus Főplébánia, Salgótarján © 2010. - Minden jog fenntartva! A weboldal fejlesztés alatt áll.
A weboldalon szereplő képek és információk tájékoztató jellegűek.
Tárhely, honlapkészítés, rendszergazda.